Det psykiske arbejdsmiljø omfatter mobning, stress og krænkende adfærd.

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer i virksomheden eller eksterne aktører groft eller flere gange udsætter en eller flere andre personer i virksomheden for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet. Adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte. Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central.

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.

Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle.

Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan fx omfatte:

 • Tilbageholdelse af nødvendig information.
 • Sårende bemærkninger.
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver.
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab.
 • At blive råbt ad eller latterliggjort.
 • Fysiske overgreb eller trusler herom.
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på
 • samtale.
 • Nedvurdering af ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres
 • kompetence.
 • Krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer,
 • herunder på sociale medier.
 • Nedvurdering, fx på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel
 • orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning.

Ovenstående er blot et uddrag og der findes mange flere handlinger, som kan være krænkende.

Arbejdsgiver har også ansvaret for at beskytte medarbejderne fra eksterne aktørers handlinger.

Vi har branchefællesskabet udarbejdet noget workshop materiale, der kan bruges til at sætte fokus på forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger herunder mobning. Du kan finde materialet på https://bfa-service.dk/kodeks

Du kan som medlem af HORESTA også få hjælp til at forbygge og håndtere krænkende handlinger.

Vivi Nedergaard Lambert
Advokatfuldmægtig
Vivi Nedergaard Lambert

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]

Vidste du...

...at HORESTA måler arbejdsglæden for virksomheder i branchen? Vi kalder vores værktøj Better Hospitality Workplace (BHW).

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.