Kampen mod skadedyr består i både forebyggelse og bekæmpelse. Reglerne for dette findes i fødevarelovgivningen og miljølovgivningen.

Observerer du skadedyr, eller er der spor efter dem i virksomheden eller på virksomhedens arealer, har du pligt til at melde det til Miljøkontrollen i din kommune. Fødevareregionen skal også underrettes. 

Det får ikke indflydelse på virksomhedens smiley-kategori, hvis virksomheden kan dokumentere, at der er foretaget relevante foranstaltninger i forbindelse med eksempelvis rottebekæmpelse. Virksomheden planlægger sammen med myndighederne og eventuelt bekæmpelsesfirmaet, hvordan bekæmpelsesprogrammet skal være.

Fødevareregionen har ansvaret for rottetilsynet i fødevarevirksomheden efter alle regelsæt, og for tilsyn med øvrige skadedyr alene efter fødevarelovens bestemmelser

Fysisk sikring mod skadedyr - forebyggelse

Alle lokaler i fødevarevirksomheder skal sikres mod indtrængen af skadedyr. Den fysiske sikring af fødevarevirksomheder mod skadedyr skal være effektiv, så skadedyr i videst muligt omfang forhindres i at trænge ind i virksomheden. 

Det er bl.a. vigtigt at:

  • Der er net for ventilationsåbninger og for åbne vinduer
  • Vinduer og døre slutter tæt
  • Kloakdæksler og afløbsriste er sikret mod indtrængen af skadedyr
  • Bevoksningen langs ydermure holdes nede
  • Området langs ydermure ikke bruges som lagerplads
  • Der er selvlukkere på døre til det fri fra produktionslokaler

Vær opmærksom på, at virksomheden har ansvaret for stikledningen ind til bygningen fra kloak-hovedledningen, som kommunen har ansvaret for. Brud på stikledningen har virksomheden således ansvar for at få udbedret.

Hjælp til skadedyrssikring

Det kan være ressourcekrævende at sikre sig mod skadedyr, og derfor kan det være relevant at søge konsulentbistand. HORESTA har i den forbindelse indgået samarbejde med Anticimex, som kan hjælpe virksomheden med at lave skadedyrssikring og bekæmpelse. Samarbejdet betyder, at HORESTAs medlemmer er sikret branchens bedste vilkår og får 20% rabat.

x

Fandt du hvad du søgte – kunne du bruge siden?

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne