Virksomheden skal sikre sig effektivt mod skadedyr, fx rotter, mus, måger, duer, kakerlakker og andre insekter m.m., som kan have betydning for fødevaresikkerheden. Det indebærer bl.a., at virksomheden skal være effektivt sikret både udenfor og i lokalerne, så der ikke kan komme skadedyr ind i virksomheden. Virksomhedens forebyggelse mod og bekæmpelse af skadedyr kan ske i samarbejde med skadedyrsbekæmpere.

Forebyggelse mod og bekæmpelse af skadedyr er dækket af regler i både fødevare- og miljølovgivningen.

Anmeldelse af fund af rotter
Hvis virksomheden konstaterer rotter, skal det straks anmeldes til kommunen. Rottebekæmpelse er kommunalbestyrelsens ansvar og må kun udføres af autoriserede personer. Kommunalbestyrelsen underretter Fødevarestyrelsen om fund af rotter i fødevarevirksomheder.

Tilsyn med skadedyr
Det er den lokale fødevareenhed, der fører tilsyn med, at virksomheden har styr på at undgå problemer med skadedyr.

Det får ikke indflydelse på virksomhedens smiley-kategori, hvis virksomheden kan dokumentere, at der er foretaget relevante foranstaltninger i forbindelse med eksempelvis rottebekæmpelse. Virksomheden planlægger sammen med myndighederne og eventuelt bekæmpelsesfirmaet, hvordan bekæmpelsesprogrammet skal være.

Fysisk sikring mod skadedyr - forebyggelse

Alle lokaler i fødevarevirksomheder skal sikres mod indtrængen af skadedyr. Den fysiske sikring af fødevarevirksomheder mod skadedyr skal være effektiv, så skadedyr i videst muligt omfang forhindres i at trænge ind i virksomheden. 

Det er bl.a. vigtigt at:

  • Der er net for ventilationsåbninger og for åbne vinduer
  • Vinduer og døre slutter tæt
  • Kloakdæksler og afløbsriste er sikret mod indtrængen af skadedyr
  • Bevoksningen langs ydermure holdes nede
  • Området langs ydermure ikke bruges som lagerplads
  • Der er selvlukkere på døre til det fri fra produktionslokaler

Vær opmærksom på, at virksomheden har ansvaret for stikledningen ind til bygningen fra kloak-hovedledningen, som kommunen har ansvaret for. Brud på stikledningen har virksomheden således ansvar for at få udbedret.

Hjælp til skadedyrssikring

Det kan være ressourcekrævende at sikre sig mod skadedyr, og derfor kan det være relevant at søge konsulentbistand. HORESTA har i den forbindelse indgået samarbejde med Anticimex, som kan hjælpe virksomheden med at lave skadedyrssikring og bekæmpelse. Samarbejdet betyder, at HORESTAs medlemmer er sikret branchens bedste vilkår og får 15% rabat på virksomhedens timepriser.

Tine.jpg
Fødevarechef
Tine Skriver

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.