Mange medlemmer ønsker at anvende billeder fra for eksempel deres hotel eller restaurant af events eller konferencer i forbindelse med deres markedsføring. Men hvornår kræver det et samtykke fra de personer, som optræder på billederne?

Hidtil har udgangspunktet været, at såkaldte situationsbilleder har kunnet offentliggøres uden samtykke, mens offentliggørelse af såkaldte portrætbilleder har krævet samtykke. Denne sondring har været ganske vanskelig at foretage. Nu har Datatilsynet meldt ud, at denne praksis fremadrettet ændres.

Fremadrettet vil der skulle foretages en konkret interesseafvejning i forbindelse med anvendelse af billeder. Det vil siger, at den erhvervsdrivendes interesse i at offentliggøre billedet skal afvejes mod den/de pågældende personers eventuelle interesse i, at billedet ikke offentliggøres.

Datatilsynet skriver, at det afgørende vil være, at de personer, der optræder på billedet, ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, for eksempel i forbindelse med markedsføring eller andet kommercielt øjemed. Inden eventuel offentliggørelse skal det derfor overvejes, hvilke eventuelle indvirkninger eller konsekvenser en offentliggørelse af billedet kan have for de personer, der er på billedet.

Hvis det vurderes, at det/de pågældende billeders offentliggørelse ikke udstiller de pågældende personer, eller vil have nogle konsekvenser for de pågældende personer, vil der således kunne ske en offentliggørelse uden samtykke fra de pågældende personer

Datatilsynet har anført en række eksempler på billeder, der kan offentliggøres hhv. uden og med samtykke.

Eksempler på billeder, der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke:

  • Billeder af publikum til en koncert
  • Billeder af besøgende i en zoologisk have eller lignende
  • Billeder optaget under en fritidsklub eller forenings udfoldelse af aktiviteter


Eksempler på billeder, der normalt ikke vil kunne offentliggøres uden samtykke:

  • Billeder af besøgende hos lægen, kunder i banken og i fitnesscentret eller lignende.
  • Billeder af besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lignende.
  • Billeder af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig myndighed


Den hidtidige noget subtile sondring mellem situations- og portrætbilleder er således ikke længere udgangspunktet, i stedet skal der foretages en interesseafvejning med udgangspunkt i et mere konkret hensyn til de personer, der optræder på billederne.

Det bliver således ikke nødvendigvis enklere at afgøre, hvilke billeder der kan offentliggøres uden samtykke og hvilke ikke, da det fortsat vil bero på en konkret vurdering, omend udgangspunktet er et lidt andet end hidtil.

Billeder af medarbejdere, som offentliggøres, vil dog, jf. også Datatilsynets eksempel ovenfor vedrørende ansatte på arbejde, fortsat kræve samtykke fra medarbejderne.

Læs hele Datatilsynets meddelelse om praksisændring (åbnes i nyt vindue).

Kaare-1920x1280.jpg
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Download for medlemmer
Persondataforordningen

HORESTA har udarbejdet en guide, som giver et overblik over de væsentligste regler og anvisninger på, hvad man mere konkret gør for at overholde reglerne.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Download for medlemmer
EU’s data-beskyttelsesforordning

Dette dokument indeholder 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Læs mere her
DATABESKYTTELSESREFORM og Privacy-Kompasset

To måneder efter reglernes vedtagelse i EU - den 14. juni 2016 - lancerede Datatilsynet denne hjemmeside om de nye EU-regler - tænkt som et supplement til tilsynets sædvanlige hjemmeside www.datatilsynet.dk. Ambitionen er her løbende at informere om det arbejde, der i øjeblikket foregår hos myndighederne - både herhjemme og i EU - forud for den 25. maj 2018.