Efter rygelovgivning trådte i kraft, betød det store ændringer for mange virksomheder. Ikke alene i form af investeringer i rygerum, rygekabiner eller udendørs rygefaciliteter, men i lige så høj grad i form af nye måder at drive virksomhed på. Det galdt alt fra personalepolitik, over kommunikation med gæsterne til tilrettelæggelse af arbejdsgange.

Har du styr på din rygepolitik?

Alle arbejdsgivere skal lave en skriftlig og tilgængelig rygepolitik for arbejdspladsen. Rygepolitikken skal indeholde oplysning om, hvor der må ryges, hvornår der må ryges, tilbud om eventuelle rygestopkurser osv. Endelig bør man forholde sig til, hvad konsekvensen vil være, hvis man ikke overholder rygepolitikken.

Brug HORESTAs tjekliste herunder, når du går i gang med din egen rygepolitik.


Rygepolitik - tjekliste:
Generelt om kravene til en rygepolitik:

Ved rygelov om røgfri miljøer bestemmes, at der ikke må ryges indendørs på danske arbejdspladser (offentlige/private), offshoreanlæg, indendørs lokaler hvor offentligheden har adgang (butikslokaler, teatre, biografer, sportshaller, venterum, museer) kollektive transportmidler, taxa, serveringssteder, institutioner/skoler for børn og unge og andre uddannelsesinstitutioner, medmindre der er rygerum, rygekabiner eller lokaler, der tjener som arbejdsplads for en person ad gangen.Hvad bør en skriftlig rygepolitik indeholde?
 • Mål for rygepolitikken, fx at ingen, hverken medarbejdere eller andre, udsættes for passiv rygning.
 • Hvor må der ryges. Ingen steder - dvs. kun uden for virksomhedens matrikel - udendørs men dog på virksomhedens matrikel (og hvor præcis), på enkeltmandskontorer, i særlige rygerum/rygekabiner.
 • Hvornår må der ryges. Rygepauser i løbet arbejdsdagen, i forbindelse med møder.
 • Vil man tilbyde rygestopkurser, nikotinplastre eller andet til medarbejdere, der ønsker at holde op med at ryge.
 • Hvordan virksomheden forholder sig til manglende overholdelse af rygepolitikken. 

Rygepolitikken bør foruden ovenstående indeholde oplysninger om, hvordan gæster, kunder, fremmede håndværkere, leverandører mv. informeres om rygepolitikken. Rygepolitikken bør endvidere indeholde en plan for hvornår, og af hvem der skal følges op og evalueres.
      

Herunder finder du et eksempel på en rygepolitik, som du kan tilpasse din virksomhed:


Eksempel på mål for rygepolitik:

Målet for rygepolitikken er at sikre, at medarbejdere i forbindelse med deres arbejde ikke udsættes for passiv rygning imod deres vilje. 
[Virksomheden] understøtter udviklingen af et røgfrit arbejdsmiljø. Alle forventes at deltage konstruktivt i udviklingen af et røgfrit miljø og har i samarbejde et fælles ansvar for oplysning om rygepolitikken. 
      
Med henblik på at understøtte et røgfrit miljø gælder følgende:


Må der ryges og i bekræftende fald hvor?      
 • Arbejdspladsen er røgfri. Det er derfor ikke tilladt at ryge i virksomheden/på matriklen.
 • Der må ikke ryges i virksomheden eller ved indgangen til virksomheden. Udenfor kan der ryges [hvor anføres]. 
 • Rygning er ikke tilladt på virksomheden bortset fra: [hvor anføres].
 • Rygning er ikke tilladt i kontorer og lokaler, som udgør arbejdssted for flere medarbejdere, samt i fælles opholdslokaler; f.eks.: møderum, lagerrum, kantiner, elevatorer, opholdsrum, trapper, vestibuler, firmabiler, lastbiler m.v.
 • Rygning er ikke tilladt på indendørs fællesarealer, herunder i kantineområdet. Rygning er ligeledes ikke tilladt på toiletter. 
 • Rygning er tilladt i kontorer som alene udgør arbejdssted for én medarbejder, såfremt andre medarbejdere ikke derved generes. Aftale om rygning herom skal indgås med [navn].
 • Det er ikke tilladt at ryge i mødelokaler. Ved møder af længere varighed indlægges der rygepause i nødvendigt omfang. 
 • Det er tilladt at ryge i det særligt indrettede rygerum. Disse udstyres med effektiv udsugning i det omfang, det er nødvendigt.
 • Det er tilladt at ryge i de opstillede rygekabiner.
 • Ved eksterne kundebesøg er rygning kun tilladt med kundens tilladelse.

 

Tilbud om rygestopkurser m.a.:

Til at understøtte rygepolitikken og som et led i at udvikle et røgfrit arbejdsmiljø tilbydes medarbejderne rygestopkurser og anden rådgivning/vejledning i relevant omfang. 


Evaluering af rygepolitik:

Rygepolitikken evalueres efter 1 år. Ansvarlig herfor er [navn].


Konsekvensen af manglende overholdelse af rygepolitik:

F.eks.

 1. Påtale
 2. Skriftlig advarsel
 3. Fyring
Salg af tobak og tobaksvarer

Cigaretter, cigarer, cerutter og cigarillos, der udleveres i restaurationer mv., kan sælges til en højere pris end den, der er anført på stempelmærket. Der er dog særlige undtagelser herfor, hvilket fremgår af lov om tobaksafgifter, § 28, stk. 2 og § 7 i lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998.

Det vil sige at ved salg af cigaretter, cigarer mv. i restaurationer mv., må prisen ifølge stempelmærket på cigaretpakningen, respektive de gængse detailpriser på cigarer med videre, forhøjes med følgende omkostningselementer uden beregning af yderligere tobaksafgift:

 • Provision (betjeningsafgift) 13,1 % af serveringsprisen
 • Ferietillæg 12,5 % samt moms heraf

Ved afregning med kunden skal de almindelige afrundingsregler følges.

Told & Skat har derudover oplyst, at denne bestemmelse er gældende, uanset at der f.eks. i forbindelse med servering af cigarer er omfattende og meget omstændige opbevaringsmetoder med deraf yderligere omkostninger for virksomheden.

Denne undtagelse kan dog ikke udvides til at omfatte salg af cigaretter mv. fra automater i restauranter mm.

Hertil skal det oplyses, at der ikke må sælges tobak til unge under 18 år. Overtrædelse af forbudet er behæftet med bøde

x

Fandt du hvad du søgte – kunne du bruge siden?

CALLCENTER FOR MEDLEMMER

Callcenter til juridisk rådgivning

HORESTA har etableret et Juridisk Callcenter med udvidet åbningstid på alle hverdage fra kl. 8.30 –17.00.

Her kan medlemmer kontakte vores jurister og få hjælp til alt inden for det ansættelsesretlige område. 

Vores callcenter kan kontaktes direkte på

Tlf. +45 35 24 80 40 eller

pr. mail på callcenter@horesta.dk.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne