Bemærk, at der fra den 1. januar 2018 ikke længere har været pligt til at opsætte skilte med listepriser i reception og på værelserne, da den bekendtgørelse, der stillede krav herom er ophævet med den begrundelse, at det på baggrund af den teknologiske udvikling ikke vurderes, at det er tidssvarende at kræve, at der i receptionen og på værelserne skiltes med værelsespriserne.

Dette betyder dog ikke, at hoteller ikke er forpligtede til at oplyse, hvad værelsespriserne er. I stedet finder bek. nr. 1372 af den 16. dec. 2009 om tjenesteyderes (virksomheders) pligt til at afgive oplysninger til tjenestemodtagere (kunder/gæster) anvendelse. I henhold til denne bekendtgørelse skal der oplyses om følgende:

  • Tjenesteyderens (virksomhedens) navn, cvr.nr., fysiske adresse samt kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og eventuel e-mailadresse
  • Almindelige forretningsbetingelser, hvis der er sådanne
  • Eventuelle aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting
  • Om der ydes en ikke-lovpligtig garanti
  • Prisen for tjenesteydelsen, hvis tjenesteyderen på forhånd har fastsat en pris for en given type ydelse.

Der er dog ikke noget formkrav f.eks. omkring oplysning af pris, og det er op til virksomheden at afgøre i hvilken form og hvordan de nævnte oplysninger gives. Det fremgår dog om de nævnte oplysninger, som skal gives, at de

  • F.eks. kan gives af virksomheden på dennes eget initiativ
  • Bør være nemt tilgængelige for tjenestemodtageren dér, hvor tjenesteydelsen udføres eller kontrakten er indgået
  • Bør være nemt tilgængelige for tjenestemodtageren ad elektronisk vej via en adresse opgivet af  tjenesteyderen eller
  • Bør fremgå af ethvert informationsmateriale, tjenesteyderen har givet tjenestemodtageren, og hvori tjenesteydelserne er beskrevet i detaljer.

Det vil således være tilstrækkeligt at priserne fremgår af hjemmesiden samt af eventuelle tilbud mv. som sendes til kunderne samt, at walkin-gæster kan få oplyst/fremvist priserne på forespørgsel eller ved at priserne vises på en skærm eller i oversigt/prisliste.

20240521 DSC09919
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Download for medlemmer
Værelsesskilt

HORESTA har udarbejdet et værelsesskilt, hvor du kan udfylde informationer om værelsespriser, afrejsetidspunkt, informationer om morgenmad og om brandalarmsignal.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: callcenter@horesta.dk