Regelsæt for selskabsarrangementer, kurser og konferencer

HORESTA og Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har sammen udarbejdet folderen 'Hvad man bør vide', som HORESTAs medlemmer gratis kan rekvirere via materialebestillingen. I folderen findes standardregelsættet, som er tænkt som en hjælp til alle, der ønsker at holde et festarrangement, et kursusophold eller en konference på en virksomhed i hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

Regelsættet er udtryk for en branchekutyme og omfatter regler for reservation og afbestilling af selskabsarrangementer samt kursus og konferencer i det omfang, der ikke er truffet anden særskilt aftale herom.

Branchens kutymer i Danmark svarer helt til de internationale regler på området og lægges typisk til grund for afgørelser i Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme samt ved landets domstole.

20240521 DSC09919
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Download Materiale
Branchekutyme

SIKKERHED FOR GÆSTEN
BRUG MEDLEMMER AF HORESTA

Hvis du som gæst har modtaget en tjenesteydelse, der ikke levede op til dine forventninger og til det du har betalt, har du mulighed for at klage til Ankenævnet.

Husk at du som gæst i en HORESTA-virksomhed er sikret via en særlig garantiordning. Det betyder, at du er sikker på at få et evt. erstatningskrav godtgjort, hvis Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har givet dig medhold i en klage.