HORESTAs branchekutyme for bestilling og afbestilling af hotelværelser (Rammeaftalen) kan lægges til grund, hvis parterne ikke har aftalt andre afbestillingsbetingelser.

Branchens kutymer
(afbestilling af hotelværelser mv.)

Rammeaftalen er en aftale indgået mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Brancheorganisation (HORESTA) og Danmarks Rejsebureau Forening (DRF). DRF er efter indgåelsen af rammeaftalen blevet opsplittet i to fraktioner, således, at incomingbureauerne i dag er organiseret i Dansk Erhverv, mens alene outgoing-bureauerne er organiseret i DRF. Aftalen er dog fortsat gældende.

Selvom Rammeaftalen er en aftale mellem to organisationer, er den udtryk for en kutyme og er lagt til grund for afgørelser i Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme samt anden domspraksis.

Reservationsgebyr og depositum

Det kan ved reservationer være en god idé at kræve et reservationsgebyr og/eller et depositum. Et reservationsgebyr vil typisk være et beløb, hvormed gæsten sikrer sig reservering af et bestemt lokale, værelser, uden at det endelige antal deltagere eller den endelige menu er fastlagt. Gebyret får man ikke tilbage ved afbestilling, hverken rettidig eller ikke-rettidig, men det indgår som en del af den endelige afregning, når arrangementet gennemføres.

Depositum er delvis forudbetaling for et arrangement, hvor man kender antallet af deltagere og har aftalt menu og kuvertpris. Ligesom reservationsgebyret fratrækker man depositum i den endelige afregning, men i modsætning til reservationsgebyret tilbagebetaler man depositum ved rettidig afbestilling.

 

For yderligere information kontakt:

x

Fandt du hvad du søgte – kunne du bruge siden?

Download Materiale
Rammeaftale

Rammeaftalen kan også læses og downloades som PDF.

Bliv medlem af HORESTA og få adgang til endnu mere relevant indhold og flere fordele

Download Materiale
Hotelaftale

Bliv medlem af HORESTA og få adgang til endnu mere relevant indhold og flere fordele

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne