Er du opmærksom på, at du kan få godtgjort dine lønudgifter, når dine medarbejdere deltagere i efteruddannelse?

Mange virksomheder inden for hotel- og restauranterhvervet oplever, at det kan være svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og at det kan gå ud over virksomhedens drift og vækstmuligheder.

Efteruddannelse af virksomhedens medarbejdere, kan være en del af løsningen på den udfordring.

HORESTA og 3F Privat Service, Hotel og Restauration er derfor gået sammen om et projekt, der skal synliggøre de muligheder, der er for gratis eller billig efteruddannelse. Projektet kalder vi ”JA TAK til efteruddannelse”.

JA TAK TIL EFTERUDDANNELSE er en fælles virksomhedsopsøgende indsats om tilskud til efteruddannelse af medarbejdere i virksomheder omfattet af Overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

Der er gode muligheder for at få godtgjort de udgifter, der er forbundet med at have en medarbejder på efteruddannelse, både når det drejer sig om kompetenceløft fra ufaglært til faglært, AMU- eller akademikurser og kurser i dansk, matematik, engelsk og IT, samt private kurser.

Gå ikke glip af ekstra tilskud til efteruddannelse
Udover tilskud fra staten til efteruddannelse, kan der også være mulighed for at få ekstra tilskud fra Hotel- og restauranterhvervets Kompetenceudviklingsfond. ”Der er alt for mange virksomheder, som ikke har kendskab til mulighederne, og derfor går glip af tilskud til efteruddannelse. Det vil vi gerne hjælpe jeres virksomhed med at blive klogere på”, fortæller de to chefkonsulenter Anette og Gunhild fra JA TAK til efteruddannelse.

Har du en interesse i at høre mere om mulighederne for efteruddannelse af dit personale og mulighederne for løntilskud fra Hotel- og Restauranterhvervets Kompetenceudviklingsfond, er du mere end velkommen til at kontakte de to virksomhedsopsøgende chefkonsulenter i ’JA TAK til efteruddannelse’.

Se kursusudbud her

 

Pia-Svane-1920x1280.jpg
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

GunhildBjerre-147x200.jpg
Chefkonsulent, Vestdanmark
Gunhild Bjerre


Inspiration til mere info om uddannelse

Akademiuddannelse i ledelse – online 2022 – 2023
JA TAK - efteruddannelse, Sjælland og Hovedstaden
Ja Tak - Efteruddannelse, Syddanmark
Ja Tak - Efteruddannelse i Region Midt- og Nordjylland
Ja Tak - Efteruddannelse, ZBC
Voksenuddannelse.dk

 

Pressehistorier