Som gæst i en HORESTA-virksomhed er du sikret via en særlig garantiordning. Det betyder, at du er sikker på at få et evt. erstatningskrav godtgjort, hvis Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har givet dig medhold i en klage.

Såfremt afgørelsen i Ankenævnet undtagelsesvis ikke efterleves, og den indklagede virksomhed er medlem af HORESTA, vil du kunne få dit krav dækket af HORESTAs garantifond.

HORESTA-mærket er din sikkerhed, hvis virksomheden har begået en fejl.

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme er et privat ankenævn, der er etableret af HORESTA og forbrugerrådet. Ankenævnet er godkendt af Forbrugerklagenævnet.

Læs mere om Ankenævnet

Besøg Ankenævnets website

Mistede effekter

Når et hotel, restaurant mv. påtager sig at opbevare genstande for gæsten, er der tale om forvaring, dvs. at der kan opstår nogle rettigheder og forpligtelser.

JURIDISK RÅDGIVNING

Som medlem af HORESTA er hjælpen kun en opringning væk, når du har brug for juridisk rådgivning.

INDFLYDELSE

Det er en meget vigtig opgave for HORESTA at styrke din virksomheds konkurrenceevne og indtjening.
Det gør vi blandt andet ved at slås for branchens interesser på Christiansborg, i kommuner, i regioner og i EU. Kampene handler om alt fra skatter og afgifter til arbejdsmiljøregler, fødevareregler, uddannelsesmuligheder, transport, konkurrence m.v

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne