Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme er et privat ankenævn etableret af HORESTA og Forbrugerrådet. 

HORESTA varetager sekretariatet med juridisk sagsbehandling og besvarelse af skriftlige, telefoniske og personlige henvendelser.

Læs mere om Ankenævnet her: www.hrt-ankenaevn.dk

Bocuse d'Or

HORESTA varetager sekretariatet for Bocuse d'Or. Bocuse d'Or er det uofficielle gastronomiske verdensmesterskab, som har eksisteret siden 1987. Akademiet Bocuse d´Or Danmark har til formål at profilere Danmark på det gastronomiske verdenskort.

I Bocuse d’Or har vi et ønske om at udbrede kendskabet til Bocuse d’Or for derved at tænde gnisten i nye, unge kokketalenter og tiltrække kommende deltagere, så Danmark også fremover har kokke på højeste internationale niveau.

Læs mere om Bocuse d'Or Danmark her: www.bocusedor.dk

Centralforeningens Jubilæumsfond

Fonden er stiftet af Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark (nu HORESTA) i anledning af foreningens 100-års jubilæum den 31. juli 1984. 

Fondens midler kan søges af:

  • faglærte eller personer med tilsvarende kvalifikationer
  • personer der er igang med en for branchen relevant uddannelse
  • uddannelsessøgende, som ønsker en overbygningsuddannelse
  • faglærte eller personer med tilsvarende kvalifikationer der ønsker efter-/videreuddannelse


Der kan søges midler til:

  • delvis dækning af omkostninger ifm. ophold i udlandet/deltagelse i brancherelaterede seminarer/konferencer
  • delvis dækning af omkostninger ifm. gennemførelse af uddannelsesforløb eller deltagelse i efter-/videreuddannelse på anerkendte fagskoler eller højere læreanstalter i ind- og udland


Der er ansøgningsfrist den 1. marts og 1. september. Ansøgningsskemaet vedhæftes relevante bilag, herunder personlige data, CV, omkostnings- og finansieringsbudget (offentlige støttemuligheder skal udnyttes og fremgå), uddannelsesplan/-beskrivelse. Evt. invitation til arrangement samt begrundelse for at deltagelse er relevant ift. nuværende uddannelse, udtalelse fra skole/læreanstalt og/eller fra arbejdsgiver.

Download ansøgningsskema

 

Dansk Automat Brancheforening

HORESTA bistår Dansk Automat Brancheforening med deres sekretariat.

Automatspilbranchen består af virksomheder, der opstiller og udlejer spilautomater, der for en stor dels vedkommende er repræsenteret i Dansk Automat Brancheforening (DAB).

Dansk Automat Brancheforening har siden 1957 repræsenteret branchen for landbaserede automatspil. I Danmark er der opstillet ca. 25.500 automatspil, hvoraf branchen betaler 606. mio. kr. i spilleafgifter til staten.

Læs mere om Dansk Automat Brancheforening her: www.d-a-b.dk

DM i Skills for kokke, tjener, cater- og receptionistelever

HORESTA er ansvarlig for afviklingen af konkurrencerne DM i Skills, der er repræsenteret med kokke-, tjener-, cater og receptionistelever.

DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne.

DM i Skills giver de unge chancen for at vise deres talenter. Det er desuden med til at skærpe deres faglige niveau og vise omverdenen – heriblandt grundskoleelever – erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder.

Læs mere om DM i Skills.

Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark

HORESTA varetager sekretariatet for Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark (FFD), som består af Danmarks førende forlystelsesparker beliggende både i storbyer og landdistrikter over hele Danmark.

Forlystelsesparkerne har stor betydning for den region og de kommuner, som de er beliggende i både som arbejdsplads, vækstmotor og som vartegn for området.

Læs mere om Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark her: www.forlystelsesparker.org

Green Key

Green Key er opfundet i Danmark i 1994 af branchen selv. HORESTA er ejer af ordningen i Danmark, og som også deler ordningen med miljølæreorganisationen FEE på internationalt plan.

Green Key er turismens internationale miljømærke, som gives til turistvirksomheder, som gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet.

En miljømærket virksomhed skal leve op til mange konkrete og relevante miljøkrav, som sikres ved en omfattende godkendelsesprocedure og ved løbende kontrol.

Læs mere om ordningen på: www.greenkey.dk/

Hotel Stars Union

HORESTA står for den fælleseuropæiske hotelklassifikation, Hotelstars Union, i Danmark. Klassifikationen sikrer, at de officielle danske hotelstjerner er sammenlignelige med pt. 17 andre europæiske lande – og der er flere nye lande på vej til ordningen.
Målet er at skabe ensartede retningslinjer, som er genkendelige for gæsterne på tværs af landegrænser.

Læs mere om Hotel Stars Union og hotelklassifikation her: www.hotelstars.dk

JA TAK til efteruddannelse

HORESTA og 3F Privat Service, Hotel og Restauration er derfor gået sammen om et projekt, der skal synliggøre de muligheder, der er for gratis eller billig efteruddannelse. Projektet kalder vi ”JA TAK til efteruddannelse”.

JA TAK TIL EFTERUDDANNELSE er en fælles virksomhedsopsøgende indsats om tilskud til efteruddannelse af medarbejdere i virksomheder omfattet af Overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

Læs mere om JA TAK til efteruddannelse.

Turismens Vækstråd

HORESTA nedsatte i 2012 Turismens Vækstråd bestående af topledere fra hele værdikæden i turismeerhvervet.
Opgaven for Turismens Vækstråd er at opstille fælles strategiske mål for vækst i turisme- og oplevelseserhvervet og medvirke til at sikre de rette rammevilkår for erhvervet.

 

Årets elevkonkurrence

Elevkonkurrencerne er ejet af HORESTA og 3F Privat, Hotel og Restauration. De afholdes hvert år og er Danmarksmesterskaberne for kokkeelever, tjenerelever, caterelever og recptionistelever.

Læs mere om elevkonkurrencerne.

Årets Kok/Årets Tjener

Årets Kok har eksisteret lige siden 1992, hvor det hele startede. I 2006 begyndte Årets Tjener konkurrencen. Arrangørene bag Årets Kok og Årets Tjener er HORESTA og 3F.

Konkurrencerne fungerer som Danmarksmesterskaberne, hvor der hvert år deltager nogle af landets bedste kokke og tjenere.

Titlen som Årets Kok og Årets Tjener er i dag en af de mest prestigefyldte titler, man kan erhverve.  

Læs mere om konkurrencerne her: www.aaretskok.dk & www.aaretstjener.dk

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne