firstBoxImage

Vision

Det er vores vision at samle turisme-, service- og oplevelseserhvervenes aktører i Turismens Hus, hvor erhvervets aktører - offentlige som private – samles om at skabe viden, synergier & innovation.

Domicilet skal være fyrtårn for erhvervet - også som et fysisk branding symbol- samt showroom - for omverdenen. Turismens Hus skal endvidere være med til at underbygge, at erhvervet står samlet og taler med én stemme.

secondBoxImage

Mission

HORESTA arbejder for at tilbyde virksomheder inden for turisme, service og oplevelse den bedste rådgivning og service samt reel politisk indflydelse og interessevaretagelse.

Det sker gennem engagerede medarbejdere, som på et højt fagligt niveau har specialiseret sig i viden om hotel-, restaurant- og turisterhvervet indenfor en række udvalgte kerneområder samt formidling heraf på en serviceminded, nærværende og situationsbestemt facon.

thirdBoxImage

Værdier

Troværdighed

 • vi holder, hvad vi lover
 • vi er til at stole på

Dygtighed

 • vi er fagligt dygtige til vores arbejde
 • vi evner at træffe de rigtige beslutninger
 • vi har kompetencerne til at yde den bedste rådgivning

Engagement og nærhed

 • vi skaber rammerne for at arbejdsglæde, inspiration og initiativ er til stede blandt medarbejderne
 • vi udviser engagement i serviceringen af den enkelte virksomhed
 • vi er tæt på medlemmet og branchen
 • vi udviser engagement i det vi foretager os – for ellers skal vi ikke foretage os det
 • nærhed skaber tætte relationer til medlemmerne
 • engagement er forudsætningen for at nå det bedst mulige resultat

Nytænkning

 • vi skal være på forkant med udviklingen
 • vi udviser en proaktiv indgangsvinkel
 • vi skaber rammerne for, at vores medlemmer kan holdes på forkant med udviklingen