HORESTA modtager ofte spørgsmål om, hvorvidt der i virksomhederne skal forefindes en personalehåndbog og i givet fald – hvad den skal indeholde?

Det er ikke et lovkrav, at der laves en personalehåndbog, men mange virksomheder har en personalehåndbog, hvor generelle oplysninger om virksomheden kan findes, og hvor personalepolitikker og regler er nedfældet.

En personalehåndbog kan have mange funktioner. Ofte er den ”første indtryk” overfor nye medarbejdere og kan give svar på nogle af de praktiske spørgsmål, som man som ny medarbejder har. Personalehåndbogen kan også være det sted, hvor virksomheden beskriver generelle retningslinjer og regler for samarbejde, sygdom m.m.

HORESTAs juridiske afdeling kan give råd og sparring om indholdet af personalehåndbøger, ligesom vi gerne hjælper med en gennemgang af eksisterende personalehåndbog.

I dokumentet til højre på denne side kan HORESTA-medlemmer finde emner, der kan medtages i en personalehåndbog. Ved at gennemgå listen kan du hente inspiration til emner til brug for udformning eller opdatering af jeres egen personalhåndbog.

Rådgivning om det konkrete indhold fås ved henvendelse til HORESTA call-center på 35 24 80 40.

For yderligere information kontakt:

Inspiration til personalehåndbogen

Bliv medlem af HORESTA og få adgang til endnu mere relevant indhold og flere fordele

Få ansættelses-kontrakten på engelsk

Hotel-, restaurant- og turismeerhvervet er en international branche med medarbejdere fra mange forskellige nationer. Derfor er HORESTA og 3F nu blevet enige om en engelsk oversættelse af standardansættelseskontrakten til hovedoverenskomsten.

Ny lov om øremærket forældreorlov på vej

Et kommende EU-orlovsdirektiv ser ud til at betyde nogle markante ændringer for den forældreorlov, som vi kender i dag.
Et af hovedpunkterne i forslaget, der dog endnu ikke er vedtaget, er, at hver af forældrene fremover skal have øremærket to måneders forældreorlov, hvortil der skal knyttes en ydelse, som EU's medlemslande dog selv skal fastsætte.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne