Som gæst i en HORESTA-virksomhed er du sikret via en særlig garantiordning. Det betyder, at du er sikker på at få et evt. erstatningskrav godtgjort, hvis Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme har givet dig medhold i en klage.

Såfremt afgørelsen i Ankenævnet undtagelsesvis ikke efterleves, og den indklagede virksomhed er medlem af HORESTA, vil du kunne få dit krav dækket af HORESTAs garantifond.

HORESTA-mærket er din sikkerhed, hvis virksomheden har begået en fejl.

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme er et privat ankenævn, der er etableret af HORESTA og forbrugerrådet. Ankenævnet er godkendt af Forbrugerklagenævnet.

Læs mere om Ankenævnet

Besøg Ankenævnets website

PensionDanmark Sundhedsordning - Åbningstider i sommerferien

Er medarbejderne allerede i et behandlingsforløb, kan de aftale med deres behand-ler, om behandlingsforløbet skal fortsætte på et andet sundhedscenter i sommerfe-rieperioden. Der er et mindre antal sundhedscentre åbne i ugerne 29-31, hvor det er muligt at fortsætte eller afslutte behandlingen.

Har I meldt jeres virksomhed til? HORESTA-initiativ skal booste omsætningen

To procent i kommission, ingen binding og en ny, stærk salgskanal for virksomheden. Det lyder måske for godt til at være sandt, men det er omdrejningspunktet i HORESTAs nye gavekort-samarbejde med Go Dream. Målet er at skabe omsætning i turisme- og oplevelseserhvervet, og for at få danskerne til at bakke op om de danske virksomheder og arbejdspladser.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne