NY BARSELSLOV

Den nye barselslov vil gælde for alle, der har født eller adopteret efter den 2. august 2022. De nye regler indebærer, at der fremover indføres fuld ligestilling mellem forældrene, og der bliver to former for orlov: øremærket - og overdragelig orlov.

De nye regler betyder også, at det bliver mere individuelt, hvem- og hvornår forældrene holder orlov.

 
    

MOR har som udgangspunkt i alt 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge.

FAR/Medmor har som udgangspunkt i alt 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge.

Retten til dagpenge kan overdrages mellem parterne – dette gælder dog ikke 11 uger, som er øremærket dagpengeret til henholdsvis MOR og FAR/Medmor.  

Hvis den øremærkede orlov ikke bruges bortfalder denne.

Hvis begge forældre er lønmodtagere kan der overdrages op til 13 orlovsuger til den anden forældre.

Hvis den anden forældre er selvstændig eller studerende er der kun 2 uger som er øremærket orlov, og i det tilfælde kan denne part overdrage op til 22 orlovsuger til den anden forældre. 

Soloforældre har ret til 46 orlovsuger med barselsdagpenge efter fødslen.

 

Betaling under orlov for overenskomstdækkede medarbejdere pr. 2. august 2022 – overgangsordning

For medarbejdere, der er ansat på overenskomst, er der indgået aftale mellem DA og FH om tilpasning af betalingsreglerne i overenskomsten. Der er tale om en overgangsordning, som er gældende frem til og med udgangen af februar 2023, hvor overenskomsterne skal fornyes.

Den økonomiske ramme forbliver uændret med overgangsordningen.

 

Overenskomsternes regler for betaling under orlov

For moren sker der følgende justering:

De 14 ugers barselsorlov ændres til 10 uger. Herudover tildeles moren 9 ugers øremærket forældreorlov. De øvrige betalingsregler ændres ikke.

Således har moren og faren følgende rettigheder ved graviditet og barsel:

  • MOR ret til graviditetsorlov med løn 4 uger før det forventede fødselstidspunkt
  • MOR - 10 ugers betalt barselsorlov.
  • MOR 9 ugers øremærket betalt forældreorlov.
  • FAR 2 ugers betalt fædreorlov FAR 8 ugers øremærket betalt forældreorlov.
  • 3 ugers betalt forældreorlov, som ydes enten den ene eller den anden forælder.

 

 

5 dages omsorgsorlov per kalenderår – træder i kraft 2. august 2022

Medarbejdere vil fremadrettet have ret til 5 dages omsorgsorlov per kalenderår til at yde personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der bor i samme husstand som medarbejderen. Det er et krav, at den, som omsorgen ydes overfor, skal have behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Arbejdsgiver kan bede om lægelig dokumentation på, at der er behov for, at omsorgen bliver ydet.

Orloven afholdes uden betaling fra arbejdsgiver og kan holdes samlet eller som enkelte dage. Ubrugte orlovsdage, bortfalder ved årets udgang.

Medarbejdere, der udnytter deres orlovsret, må ikke stilles ringere, og fraværet må ikke modregnes i deres anciennitet. Arbejdsgiver må ikke opsige medarbejderen på grund af, at medarbejderen har bedt om/afholdt omsorgsorlov. Opsiges medarbejderen alligevel, og det er begrundet i afholdelse af/ønske om afholdelse af omsorgsorlov, har medarbejderen krav en på godtgørelse. Arbejdsgiver har pligt til at give en begrundelse, hvis medarbejderen opsiges i forlængelse med afholdelse eller en anmodning om afholdelse af omsorgsorlov.

Retten til 5 orlovsdage per kalenderår træder i kraft 2. august 2022, dog så medarbejderen fra 2. august 2022 frem til frem til udgangen af 2022 har ret til 2 dages omsorgsorlov. Fra 1. januar 2023 får medarbejderen tildelt 5 dages omsorgsorlov per kalenderår til afholdelse inden året udgang. 

 

 

Ret til at anmode om fleksible arbejdsordninger – træder i kraft 2. august 2022

Medarbejdere der yder personlig omsorg til en pårørende eller en person i dens husstand vil have ret til at anmode om at få ændret arbejdstider eller -mønster i en nærmere angiven periode. Medarbejderen skal dog minimum have 6 måneders anciennitet hos arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren har pligt til at overveje og besvare medarbejderens anmodning indenfor en rimelig frist.

Lønmodtageren har ret til efter den fleksible arbejdsperiode at vende tilbage til det oprindelige arbejdsmønster.

Arbejdsgiver må ikke opsige medarbejderen på grund af, at medarbejderen har bedt om/har haft en fleksibel arbejdsordning. Opsiges medarbejderen alligevel, og det er begrundet i afholdelse af/ønske om afholdelse af den fleksible arbejdsordning, har medarbejderen krav på en godtgørelse. Afskediger arbejdsgiver medarbejderen i forlængelse af, at medarbejderen har bedt om/har haft en fleksibel arbejdsordning, kan medarbejderen anmode om en begrundelse for opsigelsen. 

 

 

26 ugers ekstra orlov til forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel – træder i kraft 1. januar 2023

Medarbejdere der føder tre eller flere børn ved samme fødsel får ret til ekstra orlov. Den ekstra orlov giver ikke medarbejderen ret til løn fra arbejdsgiver i den udvidede periode, men medarbejderen kan ansøge om dagpenge.

De 26 ugers ekstra orlov skal holdes inden for 18 måneder efter fødslen.

Medarbejdere, der ønsker at holde/afholder ekstra orlov, er beskyttet på samme vis mod forskelsbehandling, som medarbejdere efter de nuværende regler er beskyttet, når det kommer til afholdelse af barsel.

 

 

Har du spørgsmål til barsel?

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning om bl.a. barsel ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

MERE INFO
LINKS OG BLANKETTER

Læs nærmere om DA-barsel:

http://www.dabarsel.dk/

Læs nærmere om refusionsmulighederne fra Barsel.dk:

https://indberet.virk.dk/barseldk/refusion

 

Download dokumenter:

 

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]