Ønsker forældrene at holde mest mulig orlov i forlængelse af fødslen, giver barselsloven mulighed for 8 eller 14 ugers ekstra orlov i direkte forlængelse af forældreorlovsperioden.

Forældre, der har valgt at forlænge orloven, men som inden udløbet af den forlængede periode genoptager arbejdet, kan ikke udskyde resten af orloven til senere brug.

Hvornår kan forældreorlov ændres ved varsling

Hvis forældrene ikke ønsker at holde de 32 ugers forældreorlov i forlængelse af fødslen, kan forældrene vælge at udskyde hele eller dele af forældreorloven på de 32 uger til et senere tidspunkt. En forælder har ret til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger til samlet afholdelse på et senere tidspunkt, inden barnet er fyldt 9 år.

Retten til udskydelse kan kun bruges af den ene af forældrene og kan kun ske en gang. Udskydelsen kan ske uden aftale med virksomheden, hvis det er varslet senest 8 uger efter fødslen og brug af den udskudte del af forældreorloven er varslet med 16 ugers varsel.

En tro- og loveerklæring kan anvendes til bekræftelse af, at kun den ene af forældrene har udnyttet retten til at udskyde en del af forældreorloven.

Den udskudte del af forældreorloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden barnet er fyldt 9 år.

Hvis medarbejderen skifter job, kan den udskudte forældreorlov tages med, og den nye arbejdsgiver skal således acceptere retten til at afholde den udskudte forældreorlov, hvis dette er varslet 16 uger forinden.

Hvornår kan der aftales ændringer af forældreorlov

Efter aftale med virksomheden har begge forældre mulighed for at udskyde hele forældreorlovsperioden (32 uger) eller en del heraf til afholdelse på et senere tidspunkt, inden barnet er fyldt 9 år.

Har medarbejderen udnyttet retten til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger, fragår denne periode i de 32 uger, som kan udskydes efter aftale med virksomheden.

Ved en aftale om udskudt orlov er det op til parterne, om den udskudte orlov skal afholdes i sammenhæng eller ad flere omgange. Virksomheden kan beslutte, at der alene accepteres en udskydelse, hvis det passer med virksomhedens driftsmæssige behov.

Det kan aftales allerede ved udskydelsen, hvornår den udskudte forældreorlov skal afholdes. Dette giver virksomheden større kontrol med, hvornår medarbejderen har fravær fra arbejdet.

En aftale om udskydelse af en del af forældreorloven (ud over den retsbaserede udskydelse) er ikke bindende for en ny arbejdsgiver.

 

Denne artikel kan ikke erstatte juridisk rådgivning. HORESTAs medlemmer anbefales at kontakte vores callcenter for nærmere rådgivning omkring personalejuridiske spørgsmål

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

MERE INFO
LINKS OG BLANKETTER

Læs nærmere om DA-barsel:

http://www.dabarsel.dk/

Læs nærmere om refusionsmulighederne fra Barsel.dk:

https://indberet.virk.dk/barseldk/refusion

 

Download dokumenter:

 

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]