Hvis man som arbejdsgiver beskæftiger unge mennesker, er det vigtigt at være opmærksom på, at der gælder en række særlige regler.Alle unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre medarbejdere. Men der gæ...
Alkohol og unge

En særlig problemstilling, der knytter sig til ansættelse af unge i hotel- og restaurationsbranchen, er unge og alkohol. 

Ifølge restaurationsloven må unge under 18 år som udgangspunkt ikke arbejde i åbningstiden i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Det gælder også for fx garderober og toiletter tilknyttet serveringslokalet. 

En vigtig undtagelse hertil er at unge mellem 15 og 18 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten, har lov til at arbejde mellem kl. 06:00 og 22:00 i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Dette gælder dog kun, hvis den pågældende alene er beskæftiget med afrydning, opdækning, rengøringsarbejde, modtagelse af bestillinger eller servering af stærke drikke. Desuden skal restaurationens hovedformål være servering af mad, og serveringen af stærke drikke skal ske i forbindelse hermed. Undtagelsen forudsætter, at der føres opsyn af en person over 18 år.

En anden undtagelse til dette gælder for unge under uddannelse til tjener eller unge, der er udlært som tjenere, samt værtens børn og børnebørn, som ligeledes har lov til at arbejde mellem kl. 06:00 og 24:00 i lokaler, hvor der udskænkes alkohol.

Unge under 18 år må i øvrigt gerne arbejde i restaurantens køkken eller opvask, når blot de ikke opholder sig i serveringslokalerne.


Arbejdstid mv.

Der gælder særlige arbejdstidsregler for unge under 18 år. Der sondres mellem unge under 15 år (13-14 år), der stadig er undervisningspligtige og unge, der er fyldt 15 år og ikke længere er undervisningspligtige.

Arbejdstidsreglerne findes beskrevet for hver gruppe i Arbejdstilsynets vejledninger, som der er linket til ovenfor.


Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Vidste du...

...at HORESTA måler arbejdsglæden for virksomheder i branchen? Vi kalder vores værktøj Better Hospitality Workplace (BHW).

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne