Hvem kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant? Reglerne for valg af arbejdsmiljørepræsentanter fremgår sædvanligvis af reglerne for valg af tillidsrepræsentant på det pågældende eller tilsvarende område. Ifølge § 12, stk. 2 i HORESTAs...
Arbejdslederrepræsentanter

I virksomheder, der skal etablere en arbejdsmiljøorganisation, skal arbejdsgiveren udpege en eller flere arbejdsledere til at indgå i virksomhedens arbejdsmiljøgrupper.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at den valgte arbejdsleder har det fornødne kendskab til virksomheden. 

Beskyttelse af arbejdslederrepræsentanter

En arbejdsleder der indgår i arbejdsmiljøorganisationen må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet hermed. 

Hvis en arbejdsleder i arbejdsmiljøgruppen afskediges efter udløbet af en eventuel prøvetid, og det af en af parterne gøres gældende, at afskedigelsen er begrundet i sikkerheds- eller sundhedsmæssige forhold, kan arbejdslederens ansættelsesforhold i opsigelsesperioden ikke afbrydes, før spørgsmålet har været behandlet fagretligt.

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Vidste du...

...at HORESTA måler arbejdsglæden for virksomheder i branchen? Vi kalder vores værktøj Better Hospitality Workplace (BHW).

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne