Hvem kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant? Reglerne for valg af arbejdsmiljørepræsentanter fremgår sædvanligvis af reglerne for valg af tillidsrepræsentant på det pågældende eller tilsvarende område. Ifølge § 12, stk. 2 i HORESTAs...
Arbejdslederrepræsentanter

I virksomheder, der skal etablere en arbejdsmiljøorganisation, skal arbejdsgiveren udpege en eller flere arbejdsledere til at indgå i virksomhedens arbejdsmiljøgrupper.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at den valgte arbejdsleder har det fornødne kendskab til virksomheden. 

Beskyttelse af arbejdslederrepræsentanter

En arbejdsleder der indgår i arbejdsmiljøorganisationen må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet hermed. 

Hvis en arbejdsleder i arbejdsmiljøgruppen afskediges efter udløbet af en eventuel prøvetid, og det af en af parterne gøres gældende, at afskedigelsen er begrundet i sikkerheds- eller sundhedsmæssige forhold, kan arbejdslederens ansættelsesforhold i opsigelsesperioden ikke afbrydes, før spørgsmålet har været behandlet fagretligt.

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Alle nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdslederrepræsentanter skal gennemføre en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse varer 22 timer, og skal gennemføres indenfor de første 3 måneder efter at medlemmerne er valgt eller udpeget.

Herudover skal arbejdsgiveren tilbyde både arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere løbende yderligere arbejdsmiljøuddannelse. Allerede indenfor det første år skal medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen have tilbudt to dages supplerende uddannelse. Og hvert af de efterfølgende år skal arbejdsgiveren tilbyde uddannelse svarende til 1½ dags varighed til medlemmerne. Det er op til det enkelte medlem af arbejdsmiljøorganisationen, om man vil takke ja til tilbuddet om uddannelse.

Der er mange forskellige muligheder for valg af kurser, når man skal tilbyde medlemmerne den supplerende uddannelse. Formålet skal blot være at sikre, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen får den nødvendige opdatering af deres kompetencer, så de kan løfte deres opgaver i arbejdsmiljøorganisationen. 

Arbejdsgiveren afholder udgifter, der er forbundet med deltagelsen i arbejdsmiljøuddannelsen og dækker tab af indtægter for arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Det er også muligt at lave virksomhedskurser, hvis man er en større virksomhed med mange arbejdsmiljørepræsentanter. 

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov hvert år udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for den supplerende uddannelse.

Det er muligt at søge om midler i kompetencefonden til de arbejdsmiljøkurser, der ikke er lovpligtige.

HORESTA samarbejder med DA om udbud af arbejdsmiljøkurser. Information om kurserne kan findes på www.dakurser.dk

Bliv medlem af HORESTA og få adgang til endnu mere relevant indhold og flere fordele

ARBEJDSMILJØ
Download materiale

Vi har samlet en række af de materialer vi henviser til, så du hurtigt kan downloade dem fra siden:

 

Vidste du...

...at HORESTA måler arbejdsglæden for virksomheder i branchen? Vi kalder vores værktøj Better Hospitality Workplace (BHW).

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne