Køb og salg af et hotel eller en restaurant, omstruktureringer og udliciteringer mm. er alle situationer, hvor det er vigtigt at være opmærksom på de regler, der gælder for håndtering af medarbejderne. Mange af disse situationer kan...
Hvad er en virksomhedsoverdragelse?

Der er tale om en virksomhedsoverdragelse, hvis en virksomhed eller en del af en virksomhed overdrages til en anden juridisk enhed.

Typiske virksomhedsoverdragelsessituationer i hotel og restaurationsbranchen er følgende:

  • Overdragelse af en forpagtningsaftale
  • En eksisterende hotel- eller restaurationskædes køb af en ny virksomhed
  • Overdragelse af en lejekontrakt med inventar
  • Overtagelse af en konkursramt virksomhed
  • Udlicitering af rengøringsydelser på et hotel
  • Udlicitering af kantinedrift

En virksomhedsoverdragelse indenfor samme koncern kan også udgøre en virksomhedsoverdragelse.

Et salg af ejerandele (anparter, aktier mv.) i en virksomhed er derimod ikke en virksomhedsoverdragelse. Denne type transaktion er netop kendetegnet ved, at virksomheden fortsætter uændret - blot med en ændret ejerkreds. Medarbejdernes arbejdsgiver forbliver i dette tilfælde den samme.

Det skal understreges, at det altid vil bero på en konkret vurdering, om en given overdragelse er en virksomhedsoverdragelse eller ej.

Hvornår er overdragelse omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven?

Svar:

Kerneområdet for virksomhedsoverdragelsesloven er almindelige aftaler om overdragelse af en virksomhed eller en del af en virksomhed fra en person eller et selskab til en anden person eller et selskab. Loven definerer ikke udtrykkeligt, hvad der forstås ved en virksomhed eller en del af en virksomhed, men retspraksis har fortolket virksomhedsbegrebet meget vidt.

Der er eksempler på, at overdragelser af mindre rengøringsopgaver og helt sekundære kantinefunktioner er blevet anset for en del af en virksomhed – og dermed omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Ligeledes vil outsourcing og udlicitering kunne være omfattet af loven.

Det afgørende er ifølge retspraksis, hvorvidt der er tale om en overdragelse af en økonomisk enhed, som ud fra en helhedsbedømmelse har bevaret sin identitet.

Hvad betyder en virksomhedsoverdragelse (i lovens forstand) for medarbejderne?

Svar:                                 

Det følger af virksomhedsoverdragelsesloven, at den nye ejer af virksomheden indtræder i enhver form for forpligtelse overfor medarbejderne. Dette betyder grundlæggende, at medarbejderen ikke skal kunne mærke forskel, som følge af at arbejdsgiveren skifter identitet. Medarbejdere fortsætter derfor i udgangspunktet på samme ansættelsesvilkår som før overdragelsen

Virksomhedsoverdragelse af en del af en virksomhed

Når det skal vurderes, om der overdrages ”en del af en virksomhed” i virksomhedsoverdragelseslovens forstand, skal det tillægges vægt, om der er tale om en selvstændig økonomisk enhed, som også efter overdragelsen bevarer sin identitet. De identitetsbærende elementer er forskellige alt efter hvilken type virksomhed, der er tale om. Således vil det for nogen virksomheder være afgørende, om der overgår væsentlige materielle aktiver, mens det for andre virksomheder vil være afgørende, om en væsentlig del af medarbejderne overgår.

Er der tale om en virksomhedsoverdragelse, hvis en virksomhed går konkurs og overdrages til et konkursbo?

Svar:

Nej. Hvis en virksomhed går konkurs og overgår til et konkursbo, er der ikke tale om en virksomhedsoverdragelse. Såfremt konkursboet efterfølgende overdrager hele eller dele af den konkursramte virksomhed, vil der derimod som udgangspunkt være tale om en virksomhedsoverdragelse, som er omfattet af loven.

Leverandørskifte

Ved et leverandørskifte - herunder ved udlicitering eller outsourcing - kan der efter omstændighederne være tale om en virksomhedsoverdragelse mellem de to leverandører. Der kan altså også forekomme en virksomhedsoverdragelse i et såkaldt 3-parts forhold.

En ren opgaveovergang udgør ifølge retspraksis ikke en virksomhedsoverdragelse.

Det er vigtigt at få foretaget en juridisk vurdering af, om et leverandørskifte kan udgøre en virksomhedsoverdragelse.

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

DOWNLOAD
for medlemmer

HORESTAs emneoversigt ifm. ansættelsesretlig due diligence og virksomhedsoverdragelse:

 

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne