Inden I som virksomhed springer ud i at ansætte medarbejdere fra udlandet, er det en god idé at have overblik over, hvad det kræver af jer som arbejdsgiver. Der er nemlig mange regler på området, og forud for ansættelsen kan der ligg...
Beløbsordningen – høj løn

Beløbsordningen er for ansøgere med en høj årsløn - i 2021 er den på min. 445.000 kr. (den samlede bruttoløn inkl. udbetalte feriepenge og indbetaling til arbejdsmarkedspension).

Der er ingen særskilte krav til fx uddannelsesniveau, erhvervsområde eller fag, men ansøgningen skal leve op til sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Det betyder også, at hvis lønnen er væsentlig højere end det sædvanlige lønniveau for pågældende stilling og anciennitet, dvs. at den ligger 20 % højere end medianlønnen, kan SIRI afvise ansøgningen, medmindre virksomheden og ansøger kan retfærdiggøre det højere lønniveau.

Det høje lønniveau kan fx retfærdiggøres af særlige kvalifikationer, eller hvis virksomheden kan påvise et tilsvarende lønniveau i sammenlignelige stillinger i samme virksomhed.

Beløbsordningen er den næstmest anvendte ordning efter fast-track ordningen. Ordningen benyttes især af små- og mellemstore virksomheder, som ikke kan certificeres, eller som har få internationale rekrutteringer.

Positivlisten – for kokke (krav om at virksomheden opfylder praktikmål/tage elever ind)

Positivlisterne er lister over erhverv, der mangler arbejdskraft på faglært eller højt kvalificeret niveau.

Mangel på arbejdskraft er her defineret som en forgæves rekrutteringsrate på 20 % eller derover.

Listerne dannes på baggrund af arbejdsmarkedsbalancen og offentliggøres to gange årligt i henholdsvis januar og juli.

Positivlisten for faglærte
Trods ordningen er møntet på faglærte, er det ikke et krav, at ansøger er faglært eller kan dokumentere en faglært uddannelse, men det er et krav, at virksomheden opfylder sit praktikpladsmål.

Virksomheden skal opfylde uddannelsesforpligtelser og er dermed forpligtet til at uddanne et bestemt antal elever.

Læs om ordningen her.

Positivlisten rummer flere faggrupper, heriblandt kokke.

Læs mere om uddannelsens indhold her.

Særlige individuelle kvalifikationer – kokke på Michelin niveau

Ordningen er til de særlige talenter, fx Michelinkokke, specialiserede kokke, kunstnere, artister mv.

For at søge om opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af særlige kvalifikationer skal ansøger kunne redegøre for, at vedkommende netop besidder særlige individuelle kvalifikationer, som er personligt knyttet til vedkommende. Derudover stilles der i nogle tilfælde krav om, at virksomheden skal kunne demonstrere et højt niveau inden for fx gastronomi, der kan retfærdiggøre ansættelsen af fx et internationalt anerkendt kokketalent.

Fast track (mere end 20 ansatte i virksomheden)

Fast-track ordningen giver mulighed for hurtig jobstart.

Hvis virksomheden søger om det, kan medarbejderne påbegynde deres arbejde med det samme eller efter ca. 10 dage. Medarbejderne får en midlertidig opholdstilladelse, som gælder, indtil SIRI har færdigbehandlet ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse.

Krav til certificering
Virksomheden skal opfylde en række betingelser for at kunne blive certificeret:

  • Virksomheden skal have mindst 20 fuldtids- og fastansatte medarbejdere
  • Virksomheden skal have deltaget i et vejledningsmøde hos SIRI og være indforstået med vejledningen
  • Virksomheden må ikke være straffet efter udlændingeloven
  • Virksomheden må ikke være ramt af lovlig arbejdskonflikt
  • Virksomheden må ikke have alvorlige udestående med Arbejdstilsynet

Læs mere om certificering her.

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

DOWNLOAD
FOR MEDLEMMER

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne