HORESTAs klassifikationsordninger både kontrolleres og udvikles af et klassifikationsnævn. Klassifikationsnævnet består af 3 repræsentanter valgt af de deltagende hoteller og 3 fra VisitDenmark. Desuden deltager HORESTAs administration uden stemmeret. VisitDenmark har altid formandsposten. 

Nævnet er ansvarlig for fastlæggelsen af klassifikationskriterier. Det skal sørge for at kriterierne til stadighed afspejler omgivelsernes udvikling, herunder teknologiske tendenser og ikke mindst kundernes ønsker.  

Desuden er nævnet appelinstans for klager fra hoteller, hvor klageren ikke har kunnet acceptere afgørelser fra administrationen. Endelig har nævnet mulighed for, i ganske særlige tilfælde, at kunne dispensere fra kriterierne efter skriftlig ansøgning herom. 

For yderligere information kontakt:

Jan Fischer
Klassifikationschef / Chefkonsulent medlemscenter
Jan Fischer
x

Fandt du hvad du søgte – kunne du bruge siden?

DOWNLOAD

HORESTA klassifikationskriterier kan downloades herunder.

Bemærk at konferenceklassfikationen er under revidering i øjeblikket.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne