Inden for hygiejne- og kontrollovgivningen er der de seneste år vedtaget en lang række nye regler. Det nye regelværk består af forordninger, supplerende bestemmelser i bekendtgørelser samt vejledninger og cirkulærer.

Fødevareforordningen har skullet anvendes de sidste par år. De øvrige forordninger, den nye fødevarelov samt de nye bekendtgørelser har skulle anvendes fra 1. januar 2006.

Reglerne findes på fødevarestyrelsens hjemmeside:  
www.fvst.dk\Foedevaresikkerhed

Der er kommet nye regler for egenkontrol, som kan kræve ændringer i dit egenkontrolprogram. Det drejer sig om, at virksomheden skal dokumentere, at egenkontrollen drives. 

HORESTA har i den forbindelse udarbejdet en ny branchekode, som lever op til disse krav. Læs mere om dette under Branchekode.

Kontrollen er skærpet

Med baggrund i den seneste tids fødevareskandaler og krav om skærpet kontrol, har fødevareregionerne fået instruks om at øge frekvensen af kontrol og følge hurtigere op på virksomheder, som fødevareregionen vurderer ikke har styr på fødevaresikkerhed og fødevarelovgivning. 

Virksomhederne vil fremover opleve en skærpelse af sanktionerne, hvis lovgivningen overtrædes. Det drejer sig bl.a. om, at der vil blive administrative bøder ved førstegangsforseelser på visse områder. Bøderne vil generelt stige, og i nogle tilfælde fordobles fra eksempelvis 5.000 kr. til 10.000 kr.

Konsekvenser af skærpelsen

Skærpelserne vil få konsekvenser for virksomhedernes næringsbrev, idet det vil være muligt for fødevareregionen at suspendere retten til
at drive fødevarevirksomhed.

Desuden vil der med den øgede risiko for flere bøder være tilsvarende øget risiko for, at næringsbrevet kan fratages den ansvarlige person, som driver virksomheden.

 

For yderligere information kontakt:

x

Fandt du hvad du søgte – kunne du bruge siden?

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne