Det kan til tider være vanskeligt at få det rigtige overblik over, hvorledes musikanvendelsen i virksomheden, herunder udgiften, beregnes. Det er relevant at få afdækket, hvilken slags musik, der spilles, ligesom det er rart at få sig et overblik over de forskellige aktører på området.

Når der spilles musik, musikvideoer, videoer, film med videre på diskoteker, hoteller, restauranter og lignende, betyder det, at musikken spilles offentligt. Til daglig tænker man måske ikke over, at musikken ejes af de udøvende kunstnere, komponisterne og pladeselskaberne, og at der skal betales til ophavsmændene, når musikken spilles offentligt.

Koda/Gramex

Det kan til tider være vanskeligt, at få det rigtige overblik over, hvorledes musikanvendelsen i virksomheden herunder udgiften til KODA/Gramex beregnes. Først er det relevant at få afdækket, hvilken slags musik der spilles. Til det kan følgende definitioner bruges:

Baggrundsmusik

Omfatter musik, som udgør en baggrundsfunktion for virksomhedens gæster for eksempel
musik fra radio, grammofon, cd/bånd, jukeboks, i for eksempel spiserestaurant, cafe, pianobar, lobby, lounge og gangarealer.

Baggrundsmusik med kontinuerlig anvendelse samtidig af billeder

Omfatter musik, som udgør en baggrundsfunktion med samtidig visning af billeder som for
eksempel tv, video, DVD, videojukeboks i for eksempel spiserestaurant, cafe, pianobar, lobby og lounge.

Baggrundsmusik med kontinuerlig anvendelse af levende musik

Omfatter musik fremført af en kunstner, solist, orkester eller lignende, som udgør en baggrundsfunktion i for eksempel spiserestaurant, cafe, pianobar, lobby og lounge.

Pay-tv, pay per view:

Filmkanaler med særskilt betaling fra gæsten på hotelværelser.

Underholdnings- og dansemusik hvor musikken har en central placering fra cd, plader og bånd o.l:

Omfatter underholdnings- og dansemusik fra cd, plader og bånd, video, dvd o.l., hvor musikken for eksempel spilles af en DJ (discjockey, bartender, tjener o.l.) fra karaoke og har en fremtrædende funktion.

Levende musik
Dans, koncert, shows, solistoptræden mv. ved brug af sing/playback og lignende herunder brug af cd’er, plader, bånd, samplede lydfiler mv. :

Omfatter levende musik til dans, koncert, shows, solistoptræden mv. fremført af en kunstner, solist, orkester eller lignende og musikken har en fremtrædende funktion.

 

Område

Det er også nødvendigt at vide, noget om det område der spilles på.
De områder der medregnes, er de arealer i virksomheden, hvortil virksomhedens gæster har
adgang inkl. areal med borde, stole, billard, spillemaskiner, scene-, skranke-, bar- , toilet-, garderobe- og lignende arealer, hvortil gæster ikke har adgang eller der ikke er musikanvendelse, medregnes ikke.

Hvis der er forskellig musikanvendelse samme dag på samme areal (for eksempel
baggrundsmusik kombineret med diskotek, eller diskotek kombineret med levende musik), betales alene efter den højeste tarif.

Sæsonforretninger

Ved sæsonforretninger, virksomheder der holder lukket helt eller delvist i perioder eller
virksomheder, der har lignende forhold, skal betaling ikke ske for de perioder, hvor virksomheden ikke er åben for gæster.

Virksomheder der på grund af deres størrelse, musikanvendelse eller er væsentligt anderledes,
herunder hvis virksomheden grundet sæsonforhold eller lignende har væsentlige udsving i de
aktive gæstearealer, kan musikanvendelsen på begæring af indehaveren prisfastsættes efter en individuel forhandling mellem indehaveren og KODA/GRAMEX på baggrund af de sædvanlige rammer.

Kontrakt analysechef Benedikte Rosenbrinck på telefon 35 24 80 80 eller e-mail [email protected] eller erhvervsjuridiske chef Kaare Friis Petersen på tlf.: +45 35 24 80 80 eller på [email protected], hvis du ønsker, at HORESTA skal hjælpe dig med, om dine
prisansættelser for betaling til KODA og Gramex er korrekte.

x

Fandt du hvad du søgte – kunne du bruge siden?

Download for medlemmer
TV og musik

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne