Hvis din virksomhed tilhører restaurationsbranchen eller lignende og er beliggende i et tæt beboet område, så er det en god idé at komme på forkant med dine naboers eventuelle klager over støj. 

Du kan blandt andet bruge nogle af HORESTA Nattelivs anbefalinger herunder:

Tips og råd til et bedre naboforhold
 • Forsøg at få naboerne til at kontakte cafeens personale, før de klager til Miljøkontrollen eller bevillingspolitiet.
 • Giv alle naboer direkte numre og mobilnumre, så de kan ringe, hvis lydniveauet bliver for højt.
 • Inviterer naboerne ind til en kop kaffe og tal med dem om, hvad virksomheden gør for at undgå støj.
 • Restaurationen skal bare som minimum overholde Kommunens forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift i restaurationer.
Tips til etablering af musikanlæg og brug af miljøkontrollen herved
 • Brug Miljøkontrollen som vejleder, når der skal etableres nyt musikanlæg, ombygges eller indkøbes nye højtalere.
 • Sikre, at man har den samme kontaktperson, så han kan huske, hvor højtalerne hænger, hvordan lydsluserne ser ud osv.  
Tips til hvordan man kan indrage personale
 • Sikr dig, at der hele tiden er nogen, som kan få besked og reagere, når der f.eks. observeres et åbent vindue.
 • Medarbejderne kan inddrages i opgaven med at minimere gener for naboerne.
 • Gør det tydeligt for gæsterne, at vinduerne ikke skal åbnes unødigt.
 • Alle medarbejdere bør være opmærksomme på, at dæmpe unødig støj.
 • Forsøg at undgå at klirre med opvask og tomme flasker og ikke larme med affaldscontainere. 
  Undgå støjende oprydning i tidsrummet fra kl. 22 til 07 fx håndtering af flasker og affald i gården.
 • Vent generelt med at rydde op til den efterfølgende formiddag.
 • Brug lidt tid på at oplære de nye medarbejdere, da det ofte er her, det går galt.
Råd for opsætning af musikanlæg
 • Musikanlæg i restaurationer med høj musik skal altid være plomberede til lovligt støjniveau.
 • Plombering af højtalere, så de kun kan spille op til et vist DB-niveau.
 • Højtalerne skal pege væk fra vinduerne og hænge i kæder.
 • Kvaliteten af anlægget er også væsentligt.
 • Start så tidligt som muligt med at få udført de nødvendige støjmålinger og akustiske undersøgelser. Så får du allerede fra starten et klart billede af, hvilke aktiviteter der kan indgå i restaurationens drift. Her kan du også få at vide, hvilke forbedringer der kan give dig en højere og bedre lyd.
 • Gør dig selv den tjeneste, at bruge lidt penge på et ordentligt anlæg, der forholdsvis enkelt kan blokeres og plomberes.
 • Invester i nogle gode højtalere, som nemt kan ophænges i svingningsdæmpende materiale.
Råd for vinduer og døre
 • Hvis der ikke er dørmænd, kan man sætte pumpe på døren
 • Hold altid døre og vinduer lukket – forsyn altid døre med dørpumper, så døren lukker automatisk.
 • Etablér lydsluser, så der altid er en lukket dør mellem dine lokaler/gæster og gaden udenfor. På den måde mindsker du musikstøjen og muligheden for at genere naboer, genboer og øvrige beboere i gaden. Lydsluser hjælper meget.
 • Forsyn altid døre og karme med bløde anslagslister, så døre ikke kan smække hårdt i når de lukkes.
x

Fandt du hvad du søgte – kunne du bruge siden?

CALLCENTER FOR MEDLEMMER

Callcenter til juridisk rådgivning

HORESTA har etableret et Juridisk Callcenter med udvidet åbningstid på alle hverdage fra kl. 8.30 – 16.00.

Her kan medlemmer kontakte vores jurister og få hjælp til alt inden for det ansættelsesretlige område. 

Vores callcenter kan kontaktes direkte på

Tlf. +45 35 24 80 40 eller

pr. mail på [email protected].

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne