Reglerne vedrørende fradrag for moms på virksomheders køb af hotelovernatninger, f.eks. i forbindelse med møder, kurser og konferencer er gradvist blevet ændret i perioden 2011 – 2015.

Indtil den 1. januar 2011 kunne virksomheder alene fratrække 25 pct. af momsen på både hotelovernatninger og bespisning på hoteller og restauranter.

Fra 1. januar 2011 blev fradragssatsen på overnatninger – og kun på overnatninger – hævet fra 25 pct. af momsbeløbet til 50 pct. heraf. Dette afstedkom en del udfordringer for såvel hoteller/kursus- og konferencecentre såvel som for virksomhederne. Et møde-, kursus- eller konferenceophold består typisk af 3 hovedbestanddele i form af overnatning, mad og lokaleleje. Indtil den 1. januar 2011 var fradragssatsen for moms på overnatning og mad/bespisning den samme, nemlig 25 pct., hvilket betød, at hotellerne kunne fakturere ét samlet beløb, som inkluderede både overnatnings- og bespisningsdelen, da momsfradragssatsen herfor var den samme, nemlig 25 pct. For så vidt angår lokaleleje er denne oftest momsfri. Er lokalelejen (frivilligt) momsbelagt, er – og har der altid været - 100 pct. fradrag for momsen.

Blev hævet til 50 pct.

Fra den 1. januar 2011, hvor fradragssatsen for moms på overnatning blev hævet til 50 pct., blev hoteller og kursus- og konferencecentre imidlertid tvunget til at skille de to ydelser ad, sådan at virksomhederne i forbindelse med deres momsangivelser korrekt kunne angive, hvilken del af momsen der vedrørte hhv. overnatning (med 50 pct. fradragsret) og bespisning (med kun 25 pct. fradragsret).

SKAT udarbejdede – på baggrund af en række spørgsmål fra HORESTA – herefter i 2011 et såkaldt styresignal, hvori SKAT præciserede de momsmæssige regler for fakturering, prisfastsættelse mv., når hoteller, kursus- og konferencevirksomheder mv., markedsfører deres produkter i form af f.eks. overnatning inkl. morgenmad, til en samlet pris. Yderligere blev det præciseret, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at virksomhederne fratrække momsen af overnatning mv. Styresignalet kan læses her.

Med den seneste ændring, hvor der siden den 1. januar 2015 har været fuldt (100 pct.) fradrag for moms på overnatninger, men fortsat kun 25 pct. fradrag på moms for bespisning, er det således fortsat - mere end nogensinde – aktuelt, at virksomhederne kender de præcise momsbeløb, som knytter sig til de enkelte dele i den samlede møde-, kursus- konferencepakke i form af overnatning, bespisning/morgenmad og eventuelle andre særskilte momsbelagte ydelser, som måtte indgå i den samlede pakke.

HORESTA har fået en del henvendelser om den fulde momsafløftning, og mange medlemmer har ønsket en kort vejledning omkring reglerne. Herunder en vejledning omkring - særligt - udenlandske virksomhedskunders mulighed for at få fuldt fradrag for dansk moms på hotelovernatninger.

Refusion af moms

Grundlæggende er fradragsreglerne de samme for udenlandske virksomheder som for danske virksomheder, men da de udenlandske virksomheder ikke er momsregistrerede i Danmark og dermed ikke har et momsregnskab i forhold til SKAT, har de naturligvis ikke mulighed for at fratrække momsen på hotel-, møde-, kursus- og konferenceophold som købsmoms. I stedet skal de udenlandske virksomheder søge de danske skattemyndigheder om at få købsmomsen refunderet.

SKAT har nu – i samarbejde med HORESTA – udarbejdet en vejledning om reglerne om fuld momsafløftning. Vejledningen, som forefindes både i en Dansk og en Engelsk version,  gennemgår reglerne, herunder reglerne omkring fakturering og udenlandske muligheders mulighed for at få refusion for moms betalt i Danmark.

Udover ovennævnte vejledning har SKAT også udarbejdet en vejledning, som tager sigte på at informere de udenlandske virksomheder, som arrangerer og planlæger møder, kurser og konferencer i Danmark for andre udenlandske virksomheder. Denne vejledning forefindes også i både en Dansk og en Engelsk version.

Hvis du har spørgsmål omkring vejledningerne eller er i tvivl om reglerne, er du altid velkommen til at kontakte HORESTA.

x

Fandt du hvad du søgte – kunne du bruge siden?

Download for medlemmer
Momsafløftning

Både i Danske og Engelsk udgaver

Bliv medlem af HORESTA og få adgang til endnu mere relevant indhold og flere fordele

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne