Den eksisterende rejsebureauordning 

Danmark har i en årrække haft en særlig rejsebureauordning for turister fra Rusland og Kina. Den såkaldte ADS-ordning i Kina omfatter udelukkende turistgrupper. 

Pr. 1. juli 2008 blev ordningen som et forsøg udvidet, så den også omfatter turister fra Ukraine og Indien samt en udvidet rejsebureauordning i Kina, som også omfatter turister, der rejser enkeltvis. Disse ordninger gør det lettere for statsborgere fra de pågældende lande at komme til Danmark på turistbesøg. 

En rejsebureauordning betyder, at den danske repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) i hvert af de fire nævnte lande er bemyndiget til at udstede visum for op til 30 dage til turister fra disse lande.

Det er en forudsætning
  • At der er tale om en rejse, der er arrangeret af et incoming-bureau, som er akkrediteret (godkendt) til ordningen af Udlændingeservice, og solgt af et rejsebureau fra det pågældende land, der af den danske ambassade eller det danske generalkonsulat, er akkrediteret til ordningen 
  • At der foreligger dokumentation for, at rejsen er købt som en samlet pakke, der mindst omfatter transport- og hotelreservation.
  • Inden visum udstedes, skal det udenlandske rejsebureau ved hver enkelt ansøgning forevise dokumentation for, at der er indgået aftale med et af Udlændingeservice akkrediteret incoming-bureau om det konkrete besøg samt, at rejsen er købt som en samlet pakke, der mindst omfatter transport- og hotelreservation.
  • Ansøgningen om visum indgives af rejsebureauet i det pågældende land. Den danske repræsentation kan dog indkalde ansøgeren til en personlig samtale eller bede om yderligere oplysninger. For at der kan udstedes visum efter ordningen, skal de almindelige betingelser for udstedelse af Schengen-visum være opfyldt.

Akkreditering af hoteller 

En række danske hotelkæder/hoteller har direkte kontakt med udenlandske rejsebureauer i de lande, hvor der kræves turistvisum ved rejser til Danmark. Efter pres fra HORESTA fik hoteller – og feriehusudlejere - fra efteråret 2008 mulighed for at opnå en selvstændig akkreditering fra Udlændingeservice. Der var i første omgang tale om en forsøgsordning, som skulle løbe et i alt fald ét år, og som alene rettede sig mod det russiske marked. 

Akkrediteringen af hotelkæder/hoteller foretages af Udlændingeservice efter anbefaling fra Visit Denmark og høring i HORESTA. 

Forsøgsordningen med akkreditering for det russiske marked er i februar 2010 gjort permanent. Samtidig er akkrediteringsordningen blevet udvidet til også at omfatte Ukraine. Ordningen trådte i kraft den 15. februar 2010. 

Helt konkret betyder denne yderligere udvidelse, at danske hoteller og feriehusudlejningsbureauer nu kan indgå samarbejde direkte med ukrainske agenter, hvilket hidtil kun har været muligt for incoming-bureauer. Forudsætningen er dog (ligesom for Rusland), at den danske hotelvirksomhed eller feriehusudlejer akkrediteres af de danske myndigheder, hvilket kan ske ved henvendelse til Udlændingeservice, se nærmere herom nedenfor. 

For hotelvirksomheder og feriehusudlejningsbureauer, der allerede har akkrediteringen til Ruslands-ordningen på plads, kan akkreditering til Ukraine opnås meget enkelt ved, at henvende sig til Udlændingeservice på mailadressen visa@us.dk med meddelelse om, at den pågældende virksomhed p.t. er akkrediteret til Ruslandsordningen og nu ansøger om optagelse til den udvidede akkrediteringsordning til Ukraine. Der kan søges om akkreditering allerede fra januar 2010, selvom om ordningen officielt først træder i kraft i den 15. februar 2010.

Forudsætninger for akkreditering 
  • at hotelkæderne/hotellerne og feriehusudlejningskæderne samarbejder med et russisk eller ukrainsk rejsebureau
  • at der er tale om en rejse, der er arrangeret af hotelkæden/hotellet og et russisk/ukrainsk rejsebureau, der af Den Danske Ambassade i Moskva/Kiev er akkrediteret til ordningen
  • at der foreligger dokumentation for, at rejsen er købt som en samlet pakke, der mindst omfatter transport- og hotelreservation

Herudover vil betingelserne og vilkårene være de samme som ved rejsebureauordningen i Rusland. 

Ikke alle kan forvente at opnå akkreditering tilordningen. Det må således forventes, at Udlændingeservice bl.a. vil lægge vægt på, om ansøgeren har en aktuel kommerciel interesse i at opnå akkreditering med henblik på lettere at kunne tiltrække russiske eller ukrainske turister.

Indsendelse af anmodning om akkreditering

Anmodning om akkreditering for såvel Rusland som Ukraine sendes pr. e-mail til adressen visa@us.dk. Er der yderligere spørgsmål til ordningen, herunder til hvilken dokumentation, som kan være relevant for Udlændingeservice i forbindelse med en ansøgning, kan der rettes direkte henvendelse til fuldmægtig Mette Hejlesen, direkte telefon 35308430, e-mail: EJL@us.dk eller til afdelingsleder Henning Larsen direkte telefon 35308300, e-mail: HLA@us.dk. 

x

Fandt du hvad du søgte – kunne du bruge siden?

Læs mere her
Akkrediterede russiske rejseselskaber

Se listen over russiske rejeselskaber. En tilsvarende liste over ukrainske rejsebureauer findes endnu ikke.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne