Når et hotel, restaurant mv. påtager sig at opbevare genstande for gæsten, er der tale om forvaring, dvs. at der kan opstår nogle rettigheder og forpligtelser.

Når et hotel, restaurant mv. påtager sig at opbevare genstande for gæsten, er der tale om forvaring, dvs. at hotellet, restauranten mv. har pligt til at tilbagelevere den samme genstand som de fik indleveret. Virksomheden har desuden pligt til at opbevare forvaret gods som sit eget. Forvaring opstår, hvor virksomheden påtager sig at opbevare bagage, overtøj, værdigenstande mv.

Hotellet, restauranten m.v. er ansvarlig for skader på de opbevarede genstande, som sker som følge af uagtsomhed. Ved forvaring har hotellet, restauranten m.v. således i almindelighed bevisbyrden for, at skade, som er sket på de opbevarede ting under forvaringen, ikke skyldes virksomhedens fejl eller forsømmelse.

x

Fandt du hvad du søgte – kunne du bruge siden?

Download for medlemmer
Mistede effekter

Bliv medlem af HORESTA og få adgang til endnu mere relevant indhold og flere fordele

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne