Corona-krisens betydning for turisme- og oplevelsesøkonomien er ikke til at tage fejl af, når OECD allerede den 2. marts konkluderede, at turismen er det hårdest ramte erhverv, og at erhvervet vil være påvirket hele 2020. Si-den da har situationen udviklet sig markant. Og senest har UNWTO nedsat en ’Global Tourism Crisis Committee’ til at tackle de udfordringer, turismen står overfor og de konsekvenser, det får.

Tourism Economics (Oxford Economics) vurderer at, at konsekvenserne af virussen vil betyde, at turismeerhvervet først vil have kommet sig i 2023.

I dansk turisme- og oplevelseserhverv har virksomhederne ikke blot oplevet en omsætningsnedgang, men de har egentlig måtte lukke. Enten som følge af forbud eller fordi der ingen gæster er. Både nedlukning og genstart giver en række omkostninger som følge af ubrugte råvarer, opmagasinering osv., men også investeringer i at åbne og tiltrække kunderne igen vil påvirke virksomhedernes økonomi.

For mange virksomheder vil det tage lang tid at få fyldt ordrebøgerne igen. Møder, konferencer, fester, fødselsdage, ferierejser og meget andet planlægges med en længere tidshorisont, og der eksisterer en stor usikkerhed om efteråret vil bringe en ny nedlukning af samfundet for at skærme mod Corona-virussen. For at sikre at turisme- og oplevelseserhvervet kommer på fode igen skal muligheden for kompensation udvides og forlænges.

Mange turismevirksomheder vil langt fra have omsætning til at holde alle medarbejdere beskæftiget, når den midlertidige lønkompensation udløber den 9. juni. Skal danske lønmodtagere fortsat sikres og afskedigelser undgås, bør den midlertidige lønkompensation forlænges.

HORESTA foreslår

  • At modellen for lønkompensation forlænges for virksomheder i turisme- og oplevelseserhvervet til hele 2020 med en gradvis udfasning hen over efteråret, således at medarbejderne kan fastholde og komme i arbejde i takt med efterspørgslen.
  • At modellen for kompensation af faste udgifter særlig for virksomheder i turisme- og oplevelseserhvervet forlænges til hele 2020 og udvides således, at virksomheder der oplever omsætningsfald på 20 – 40 pct. kompenseres 20 pct., 40-60 pct. kompenseres 40 pct. (nu 25 pct.), 60-80 pct. kompenseres 60 pct. (nu 50 pct.), 80-100 pct. kompenseres 80 pct. og 100 pct., hvis virksomhederne er underlagt et forbud mod at drive forretning eller de facto har været lukket.
  • At modellen for kompensation af omsætningstab for små selvstændige/ erhvervsdrivende i turisme- og oplevelseserhvervet forlænges og gradvist udfases hen over efteråret.

    GÅ TILBAGE TIL OVERSIGTEN

Momskort og
Turismens betydning for Danmark

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne