I 2014 blev der nedsat et vækstteam for turisme- og oplevelseserhvervet. I 2020 skal der efter samme model nedsættes en turisme taskforce for turisme- og oplevelseserhvervet som følge af Coronakrisen. Her skal formålet være hurtigst muligt at reetablere det danske turismeerhverv.

Her skal sikres sammenhæng mellem indsatser, der tages nationalt og lokalt, mellem erhvervsliv og myndigheder såvel som på tværs af ministerier som Kulturministeriet, Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet. Der skal identificeres konkrete udfordringer og findes løsninger. Der kan udarbejdes forslag til og tages initiativ til konkrete indsatser, som kan understøtte erhvervets genopretning og booste en kommende vækst.

Turisme Taskforcen skal sideløbende arbejde med udformningen af Danmarks nye bæredygtige turismestrategi. Netop for at sikre, at visioner og målsætninger i en ny bæredygtig turismestrategi tager afsæt i et erhverv, der rent faktisk er i stand til at løfte en bæredygtig dagsorden.

HORESTA foreslår

  • At der hurtigst muligt nedsættes en særlig ’Turisme Taskforce’ med repræsentation fra myndigheder, turismeorganisationer og erhvervet, der kan identificere konkrete udfordringer og koordinere indsats og tiltag på tværs af ministerier, fagområder, geografi og enheder.

GÅ TILBAGE TIL OVERSIGTEN

Momskort og
Turismens betydning for Danmark

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne