Dansk erhvervsliv kan bidrage til at sætte gang i den danske hotel- og restauranterhverv, men der er en stor skævhed i reglerne for omkostningsfradrag og momsfradrag for disse ydelser.

Der er behov for tiltag som vil motivere til, at danske virksomheder i en tid med knap økonomi alligevel vil vælge at holde konferencer, møder og middage osv. på de danske hoteller, restauranter og mødesteder - og dermed bidrage til at sikre aktivitet på disse virksomheder over hele landet.

Dette skema (pdf) viser fradragsretten (2020) i de fleste, forekommende dagligdagstilfælde for en virksomhed med fuldt momsfradrag. Hvor man eksempelvis kan trække reklame- og salgsudgifter fuldt fra som driftsomkostninger, kan omkostninger til invitation af forretningsforbindelser i repræsentationsøjemed kun fratrækkes 25 pct. skattemæssigt, mens der slet ikke er fradrag momsmæssigt. Personaleudgifter – skattemæssigt forstået som udgifter afholdt til virksomhedens medarbejdere – er der fuldt fradrag for, men som hovedregel intet fradrag momsmæssigt. Se en række andre eksempler i den som bilag vedlagte skematiske oversigt.

 

HORESTA foreslår

  • At der i alle tilfælde, hvor der alene ydes 25 % fradrag og/ eller momsafløftning ændres til 100 % fradrag/ momsafløftning for virksomheders køb af hotelovernatninger og restaurantbesøg, herunder bespisning, møder, kurser, konferencer, sociale arrangementer m.v.


    GÅ TILBAGE TIL OVERSIGTEN

Momskort og
Turismens betydning for Danmark

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne