Green Key

Kriterier

For at blive mærket med Green Key kræver det, at virksomheden lever op til en række stramme miljøkrav. Det er Green Keys kriterier. Der er i dag udviklet og vedtaget kriterier for de forskellige virksomhedstyper inden for turismeerhvervet. Det drejer sig om hoteller, konferencesteder, vandrehjem, campingpladser, restauranter og idrætsanlæg.

Kriterierne vedtages internationalt af FEE og den internationale styregruppe efter høringer i de enkelte lande. Det er tilladt i de enkelte lande at skærpe kriterierne yderligere i forhold til de internationale krav. Det har Danmark gjort ved at styregruppen har godkendt de strammeste kriterier blandt Green Key landene. Læs mere…

Kriterierne er udviklet ud fra 12 hovedområder, som energi, vand, bæredygtig mad etc. Der findes:

  • Obligatoriske kriterier, som skal opfyldes
  • Pointkriterier kriterier, hvor min 25 % af pointene skal opnås.

Hent kriterierne 2012