Horesta

 

tal

Energiafgifter

I afgiftsmæssig sammenhæng skelnes man grundlæggende mellem energi, som anvendes til procesformål (procesenergi) og energi som anvendes til rumopvarmning (rum-varmeenergi).

Procesenergi
Procesenergi er energi som direkte medgår til fremstilling af fysiske produkter. Energi som anvendes til procesformål kan der søges refusion for. Der betales med andre ord reelt ikke energiafgifter – eller kun et mindre beløb i afgift - hvis den energi som forbruges, anvendes til procesformål. Som procesenergi regnes energi som direkte medgår til fremstilling af fysiske produkter, mens rumvarmeenergi er energi som medgår til opvarmning af private boliger, kontorer og produktionslokaler.
Det er alene den energi som anvendes i f.eks. et hotel- eller restaurationskøkken til fremstilling af mad, som regnes for procesenergi, og der kan opnås refusion for.

Rumvarme
Rumvarme er energi, der går til opvarmning af private boliger, kontorer og produktionslokaler. Energi som går til rumopvarming er ikke refusionsberettiget. For overnatningsbranchen betyder det, at der ikke gives refusion for de energiafgifter, som betales i forbindelse med opvarmningen af f.eks. hotelværelser og vandrehjemsværelser. Heller ikke den energi som anvendes til at opvarme badevandet på hotelværelser er refusionsberettiget.

Forårspakke 2.0
Regeringens forlig med Dansk Folkeparti om forårspakken indebærer en stigning i energiafgifterne, som gennemføres ved at industriens mulighed for refusion af de energiafgifter, som knytter sig til procesenergi beskæres med ca. 25 pct. Den fulde reduktion på 25 pct. slår først fuldt igennem fra 2013.

Regeringen har indgået en bred energi aftale med S, DF, SF, DRV og LA om "Forårspakke 2.0 - Vækst, klima og lavere skat", hvor sidstnævnte er en såkaldt "grøn" skattereform, som af hensyn til det globale klima hæver skatten på forurening og energiforbrug.

Læs mere

 

 


 

For yderligere information kontakt:

Mikal Holt Jensen

Miljøchef, Green Key,
Klassifikation & Mærkning
Tlf.: +45 35 24 80 80holt@horesta.dk

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >