Horesta

 

Madforgiftning/Kundeklage

Klager fra en kunde
Hvis du modtager en klage fra en kunde med mistanke om madforgiftning forårsaget af mad fra din virksomhed, skal du udfylde en fejlrapport i din egenkontrol med oplysninger om:

  • Navn, adresse og telefonnummer på klager
  • Oplysninger fra klager om tidspunkt, mad og sygdomssymptomer
  • Du skal kontakte fødevareregionen straks og notere navn på den pågældende tilsynsførende
  • Du skal opfordre kunden om straks at kontakte egen læge med henblik på prøveanalyser
  • Du skal følge op på henvendelsen og notere kundens tilbagemelding i din fejlrapport

Egen mistanke
Hvis du selv får mistanke om, at maden i din virksomhed er til fare for kundernes sundhed eller har forårsaget en konkret madforgiftning (for eksempel en syg medarbejder har smittet maden med sygdomsfremkaldende mikroorganismer), skal du udfylde en fejlrapport og straks kontakte fødevareregionen.

Hvis maden ikke er spist eller kasseret, skal du gemme madresterne, så der er mulighed for at analysere den, enten af fødevareregionen eller ved egen laboratorieanalyse.

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >