Horesta

 

Fødevaremyndighedens kontrolkoncept

Vejledning til virksomhederne
Fødevarestyrelsen skal vejlede fødevarevirksomheder om konkrete løsningsmuligheder.

Folketingets partier indgik sidste år et bredt forlig om fødevarekontrollen. Nu er denne lov revideret og derfor er der iværksat flere nye tiltag i tilsynet med virksomhederne.

Formålet med vejledning er - under hensynstagen til virksomhedernes ansvar - at give virksomhederne den bedst mulige service og dermed medvirke til at forebygge problemer. Fødevarestyrelsen udøver vejledning af generel karakter, dvs. vejledning om reglers indhold, fortolkning og baggrund, og af konkret karakter, dvs. styrket vejledning om mulige løsningsforslag.

Påbud om uddannelse og rådgivning
Fødevarestyrelsen kan fremover påbyde en virksomhed uddannelse og rådgivning, hvis der er tale om gentagne overtrædelser af regler vedrørende hygiejne eller egenkontrol, og overtrædelserne skyldes manglende viden eller evne i virksomheden.

Læs mere her.

Risiko- og behovsorienteret kontrol og elite-status
Der er introduceret en elite-smiley. Hvis virksomheden over tid har fået glade smiley’er af kontrollen, vil de få tildelt elite-status.

Konkret skal virksomheden have mindst 4 glade smileys på stribe over en periode på minimum 1 år.

Elite-status betyder, at virksomheden vil modtage færre besøg af fødevarekontrollen fremover. Fra 1. maj 2008 blev det lovpligtigt, at alle virksomheder med hjemmesider opretter et link på virksomhedens egen side til Fødevarestyrelsens smiley-hjemmeside: www.findsmiley.dk.

Læs mere om reglerne her

Læs mere om elite-smiliey’en og offentliggørelsen i informationsfolderen fra Fødevarestyrelsen her eller på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk.

Regler om offentliggørelse af kontrolrapporten
Kontrolrapporten skal hænge ved alle indgangspartier til virksomheden. Rapporten skal hænge, så kunderne kan læse, hvad der står på den, inden de går ind i forretningen.

Alle virksomheder, der har deres egen hjemmeside, skal vise sine smiley-rapporter her. Hjemmesiden skal vise kopier af de seneste 4 kontrolrapporter – eller have et link på virksomhedens side til Fødevarestyrelsens smiley-hjemmeside findsmiley.dk. Rapporterne skal være synlige på hjemmesiderne fra 1. maj 2008.

Læs mere om reglerne her.

De nye regler er beskrevet i informationsfolderen fra Fødevarestyrelsen, som du finder her.

Klagecenter for fødevarecenter
Klagemyndigheden behandler klagesager, som drejer sig om Fødevareministeriets departement og Fødevarestyrelsens ressortområde. Klageenheden skal alene behandle klagesager og skal ikke have instruktionsbeføjelse overfor hverken fødevareregionerne eller Fødevarestyrelsens hovedkontor.

Fødevarekontrollens rejsehold
Rejseholdet hjælper typisk i sager, der er omfattende eller kræver speciel efterforsknings-, regnskabsmæssig eller juridisk indsigt. Rejseholdet assisterer ofte ved at gennemføre nøje planlagte aktioner.

Reglerne om betaling for kontrol
Virksomheder, som får opfølgende besøg på indskærpelser, skal betale for den opfølgende kontrol med et grundgebyr og et gebyr pr. påbegyndt kvarter.

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >