Horesta

 

mad

Fødevarekontaktmateriale (FKM)

Krav til restauranten
Virksomheden er ansvarlig for korrekt anvendelse af FKM, fx bakker, film, bægre, bøtter, engangshandsker og produktionsmaskiner i forbindelse med produktionen af mad i restauranten.

Restauranten skal til enhver tid kunne redegøre for, at den kender oplysningerne om anvendelsen. Håndtering som sikrer korrekt brug skal være beskrevet i køkkenets
egenkontrol.

Få en erklæring fra leverandør af materialer og genstande og om, at de er egnet til formålet. Tilsvarende krav gælder også for udstyret i køkkenet.

Ifølge lovgivningen skal oplysninger om anvendelsen - herunder evt. begrænsninger i brugen med hensyn til fødevarer (fede, sure, salte osv.), kontakttemperatur og kontakttid - fremgå af mærkningen på materialets/genstandens indpakning eller af medfølgende overensstemmelseserklæringer/datablade.

Alternativt kan overensstemmelseserklæringer findes på leverandørens hjemmeside, forudsat at restauranten modtager information om, hvilken internetadresse overensstemmelseserklæringerne for de konkrete produkter findes på.

Sporbarhed på FKM
Siden 27. oktober 2006 skal materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer kunne spores gennem produktionskæden og fødevarekæden.

Fakturaer gemmes af hensyn til varens sporbarhed. Denne sporbarhed dækker ét led tilbage i varekæden. Det er virksomhedens ansvar, at sporbarheden er sikret, og at den på forlangende fra fødevarekontrollen kan dokumentere, hvorfra de har modtaget en given vare. Fødevarekontrollens kontrol med sporbarhed er således en dokumentkontrol.

Overtages eksisterende udstyr m.m. ved ejerskifte er det relevant, at få en oversigt over leverandørerne af udstyret i køkkenet fra den tidligere ejer.

Det er hensigtsmæssigt at udarbejde en liste over leverandører. Listen opbevares i egenkontrolmappen.

Faktura eller anden dokumentation kan godt være centralt placeret uden for virksomheden, men dokumentationen skal altid kunne frembringes ved kontrol fra fødevareregionen på forlangende inden for en overskuelig tid, eksempelvis fra dag til dag.

Rapport angiver rammerne
Rapport med vejledning og forslag til initiativer for minimumskrav til egenkontrol og dokumentation vedrørende FKM er blevet udarbejdet i fællesskab mellem Fødevarestyrelsens samarbejdsforum, Emballageindustrien, Plastindustrien, Danmarks Farve- og Limindustri, DI Fødevarer, Landbrug og Fødevarer, Dansk Erhverv, Dansk Supermarked, Coop, De Samvirkende Købmænd og HORESTA.

Læs mere
Hent rapporten om fødevarekontaktmaterialer (pdf).

 

For yderligere information kontakt:

Tine Skriver

Fødevarechef,
Fødevarer
Tlf.: + 45 35 24 80 80tsk@horesta.dk

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >