Horesta

 

Nyheder

Sløve politikere bremser turismen

19. jun 2017

På Folkemødet debatterede et kvalificeret panel problematikken om arbejdskraft i turismen. Panelet bestod af Karsten Hønge, MF for SF, Allan Agerholm, direktør i Bella Center Hospitality Group, og Katia K. Østergaard, direktør i HORESTA.

Her lød budskabet fra Allan Agerholm:

”Giv os lov til at tjekke den ansatte ved samkøring af registre. Hvis jeg går ind og retter i min selvangivelse ved SKAT, så ved min arbejdsgiver fem splitsekunder senere, at jeg skal betale mere eller mindre i skat”.

Den løsning blev straks skudt ned af Karsten Hønge. ”Der er tale om personfølsomme oplysninger, så den adgang du skitserer, vil være en overtrædelse af persondataloven. Måske kunne problemet løses hvis man ved ansættelsen stiller krav om forevisning af pas”.

Det blev til gengæld skudt ned af Katia K. Østergaard: ”Der er omkring 3.000 ansatte i rotation i branchen i løbet af et år. Hvis vi skal til at tjekke pas, vil det være en voldsom ekstra administrativ byrde”.

Nogen komplet enighed om, hvordan problemet udenlandsk arbejdskraft skal løses, blev ikke opnået. De to repræsentanter for hotel- og restaurationsbranchen gav udtryk for, at de mente politikerne ganske enkelt var for sløve, mens politikeren mente, at man sikkert kunne komme et stykke af vejen, og at der – så vidt han kunne vurdere – var flertal for at stramme op på bødestørrelse som et af flere mulige redskaber for at rydde op i problemet.

 

Kommentarer