Horesta

 

Nyheder

Blog: 500 kokkeelever uden læreplads? Historien er god men ikke sand

Meninger07. feb 2018

Af Katia K. Østergaard, adm. direktør, HORESTA

 

Fagbevægelsen har sat en kæmpe offensiv i gang for at imødegå erhvervslivets efterspørgsel efter udenlandsk arbejdskraft. Det sker med påstande om, at der er masser af ledig dansk arbejdskraft, som bare kan plukkes som lavt hængende frugt fra blomstrende træer.

Desværre har disse påstande ofte intet med virkeligheden at gøre. I hvert fald ikke virkeligheden i hotel- og restauranterhvervet. Her kæmper vores medlemmer en daglig kamp for at få hænder og hoveder nok til at opretholde serviceniveauet, og det giver sig selv, at de gør alt, hvad de kan for at skaffe kvalificeret arbejdskraft her i landet.

Hvis de indimellem har svært ved at fastholde troen på, at der er kvalificeret ledig arbejdskraft med dansk pas til rådighed, kan det skyldes, at de meget sjældent modtager ansøgninger. Og når de får sendt ledige ud fra Jobcentret møder kun halvdelen op. Resten fortsætter nogle få timer eller dage. Kun meget få udnytter muligheden for varig beskæftigelse.

Seneste offensiv fra fagbevægelsen kom fra Tina Møller Madsen, der er gruppeformand for 3F Privat Service, Hotel & Restauration.

Påstanden gik på, at der på landsplan går 500 kokkeelever rundt uden en læreplads. Tina Møller Madsen bruger tallet og anledningen til at beskylde arbejdsgiversiden for svigte uddannelsen af faglært arbejdskraft for i stedet at bruge billig arbejdskraft fra udlandet.

Jeg forstår godt Tina Møller Madsens forargelse. Hvis den altså havde hold i virkeligheden. Men det har den bare ikke.

Oplysningen om de 500 ledige kokkeelever stammer fra en undersøgelse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd offentliggjorde i slutningen af januar.

Men tallet er mildest talt et bruttotal. Det dækker nemlig over alle de elever, der er registreret som praktikpladssøgende på grundforløbene for uddannelsesområdet ”Mad og mennesker”. Det betyder, at det udover kokke også omfatter bagere, konditorer, ernæringsassistenter, detailslagtere, tjenere og receptionister.

Vores undersøgelse viser, at det reelle antal kokkeelever uden praktikplads snarere er 153 – et tal, der i øvrigt også inkluderer gastronomassistenter.

Det interessante er, at en undersøgelse, som vi for nylig har gennemført, samtidig viser, at 13 procent af vores medlemsvirksomheder ikke kan få besat deres elevstillinger.

Hvordan hænger det så sammen?

En del af forklaringen kan være, at nogle af de unge ikke er egnede. En anden, at de ikke kan få den praktikplads, de ønsker. Blandt andet fordi den ligger for langt væk.

De 120 elever går i hvert fald ikke i skolepraktikforløb, fordi der ikke findes ledige elevpladser i hotel- og restauranterhvervet.

I HORESTA deltager vi meget gerne i debatten for og imod import af udenlandsk arbejdskraft. Men lad os nu diskutere ud fra de reelle facts frem for dem, som lige passer til lejligheden. Og lad os samtidig arbejde sammen om at få bygget bro, så færre elever fremover står uden læreplads og færre arbejdsgivere står uden elever.

 

Kommentarer