Horesta

 

Nyheder

Blog: Styrket markedsføring giver et stærkere Danmark

Meninger02. nov 2017

af Katia K. Østergaard, adm. direktør i HORESTA

 

Kampen om de internationale turister er benhård, og skal Danmark tage del i væksten i den internationale turisme, så kræver det, at markedsføringen er i top.

Vi ved, at udenlandske gæster synes, at det danske turismeprodukt er rigtig godt og værd at rejse efter, men hvis der ikke afsættes tilstrækkeligt med ressourcer til at markedsføre vores natur, vores kultur, vores gastronomi osv. taber vi konkurrencen til vores nabolande.

Desværre har regeringen med sit forslag til finanslov for 2018 ikke valgt at prioritere markedsføring af dansk turisme og dermed at investere i vækst. Faktisk tværtimod. For bevillingen til international markedsføring reduceres næste år med hele 10,7 mio. kr. i forhold til 2017.

Konsekvensen er stor - også større end de godt 10 mio. kr. - idet VisitDenmarks midler oftest mere end fordobles med privat medfinansiering af markedsføringsindsatsen. Og så står det i dyb kontrast til ambitionerne i regeringens egen turismestrategi fra 2016 om, at turismeerhvervets omsætning skal vokse med 45 mia. kr. frem mod 2025.

Derfor er det meget glædeligt for dansk turisme, at Dansk Folkeparti i dag bekræfter, at de netop tager dette punkt med i forhandlingerne om næste års finanslov. Med forslaget om tilførsel af yderligere 15 mio. kr. til international markedsføring over de næste tre år, sikres den internationale markedsføringsindsats af dansk turisme. Endda med en mindre fremgang - og det er både glædeligt og nødvendigt.

Det er så afgørende, at vi ikke løfter foden fra speederen! Bevægeligheden for verdens turister har aldrig været større. Vi rejser mere. Kortere, men hyppigere. Beslutningshorisonten er kort, og bestillingen er digital.

En optimal markedsføringsindsats kræver derfor en konstant digital tilstedeværelse. Og vi kan da også konstatere, at vores nabolande (og konkurrenter) skruer op for markedsføringen af netop deres land. Her må vi ikke halte bagefter.

Væksten i turismen skal bredes ud i hele Danmark

Samtidig skal vi huske, at nok har vi haft en vækst i turismen. Men væksten har langt hen ad vejen været ulige fordelt. I København og Aarhus er hotellerne godt bookede, og mange nye hotelprojekter er på vej.

Men dette er desværre ikke billedet i alle dele af landet. Derfor giver det god mening, at Dansk Folkeparti foreslår, at de ekstra markedsføringsmidler skal målrettes yderområderne - og dermed medvirke til, at turismen sætter skub i vækst og nye jobs langs Danmarks kyster.

Turismen er et af de vigtigste erhverv i landets yderkommuner. Men virksomhederne kan ikke løfte markedsføringsopgaven alene. Der er brug for, at VisitDenmark binder alle virksomhedernes, alle kommunernes og alle destinationernes markedsføring sammen, så vi sikrer genkendelighed og et stort kendskab til Danmark. Til gavn for alle.

Pengene er godt givet ud. For turismen skaber nye jobs, der ikke kan outsources. Nye jobs til faglærte som ufaglærte, og kan dermed være med til at tilbyde jobs til dem, der stadig står udenfor arbejdsmarkedet.

Der er med andre ord ingen tvivl om, at hver og en markedsføringskrone finansieret af det offentlige tjener sig selv mange gange hjem.

 

Kommentarer