Horesta

 

Nyheder

HORESTA vinder voldgift om aflønning af elever

Branchenyt23. okt 2017

HORESTA har vundet en principiel sag om aflønning af elever.

Når en elev skal aflønnes, har der siden 2014 været to modeller. Hvad angår elevlønningen bliver der nemlig skelnet mellem, hvornår uddannelsesaftalen er indgået.

Elever ansat før den 1. juli 2014 har en ’flad’ lønmodel, hvor lønnen ikke ændrer sig synderligt i elevperioden. Elever ansat efter skæringsdatoen har en lavere startløn, men til gengæld er slutlønnen højere end den for elever på den gamle aftale.

Da denne nye lønstruktur blev indført, var overenskomstparterne enige om, at omlægningen skulle være omkostningsneutral for praktikvirksomhederne.

Sagen kort

En ny voldgift omhandlede lige netop aflønning af elever. Her var en elev påbegyndt sin uddannelse før skæringsdatoen den 1. juli 2014. Da eleven så skiftede praktikplads i 2015, mente personen med opbakning fra 3F, at eleven skulle blive aflønnet efter den nye model. Det ville således resultere i en højere løn for eleven end hidtil.

HORESTAs advokat Anders Roskvist Petersen udtaler:

”HORESTA henviste under sagen til, at det måtte være det oprindelige starttidspunkt, der var udslagsgivende for aflønningen. Samtidig kunne vi påvise, at konsekvensen af fagforeningens synspunkt ville være, at den gennemførte omlægning af elevlønningen ikke ville være omkostningsneutral, som den oprindelige og bagvedliggende aftale forudsatte”.

Dette synspunkt fik HORESTA medhold i. Således betyder sagen, at overenskomstens ordlyd og parternes forudsætninger begge førte til, at samtlige elevuddannelser, som er påbegyndt før den 1. juli 2014, skal følge den oprindelige lønstruktur.

 

For yderligere information kontakt:

Anders Roskvist Petersen

Advokat, 
Juridisk afdeling
Tlf. +45 35 24 80 80arp@horesta.dk

Kommentarer