Horesta

 

Nyheder

Du er inviteret til fødselsdagsreception for HORESTAs formand

Aktiviteter09. aug 2017

HORESTAs formand Jens Zimmer Christensen fyldte 70 år den 7. juli. På grund af sommerferien har HORESTA valgt at rykke den store fejring til den 7. september, og du er inviteret med til fødselsdagsreceptionen.

Jens Zimmer Christensen har siden 1993 drevet Hotel Maritime i København og har siden 2009 været formand for hotel- og restaurationsbranchens organisation, HORESTA.

Jens Zimmer Christensen bestrider udover formandsposten i HORESTA en lang række tillidshverv, bl.a. som bestyrelsesmedlem i Dansk Arbejdsgiverforening og den europæiske hotelorganisation, HOTREC. Desuden er han bestyrelsesmedlem i en række fonde samt udpeget til sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten. Ved årsskiftet overtager han endvidere formandsposten i den europæiske hotelklassifikation, Hotel Stars Union. Jens Zimmer Christensen modtog i 2011 Ridderkorset af Dannebrogsordenen.

Receptionen holdes hos HORESTA den 7. september kl. 15 - 17. For at vi kan følge deltagerantallet bedes du melde din ankomst via dette link.

 

Kommentarer