Horesta

 

Nyheder

Nu kan du blive skuemester ved fremtidens medarbejderes svendeprøver

Branchenyt31. jul 2017

Der er igen mulighed for at melde sig som skuemester/censor ved svendeprøver på gastronomuddannelsen, tjeneruddannelsen eller receptionistuddannelsen. Som skuemester/censor får du mulighed for at spille en aktiv rolle ved elevens afsluttende prøve i uddannelsen samt følge med i udviklingen inden for dit eget fagområde.

Svendeprøven gennemføres på erhvervsskolerne, og elevernes præstationer bedømmes af en faglærer og en skuemester/censor fra arbejdstager- og arbejdsgiverside. Som skuemester/censor vil du blive kontaktet af HORESTA inden svendeprøven afholdes, så vi ved om du har tid og mulighed for at deltage i de kommende svendeprøver.

Hvad kræver det at blive skuemester/censor?

Skuemestre/censorer skal:

• Have tilknytning til erhvervet.

• Have mindst 3 års relevant erhvervserfaring, fortrinsvis fra virksomhed med elever.

• Have de nødvendige menneskelige og pædagogiske kvalifikationer.

• Være medlem af HORESTA.

Inden du første gang skal være skuemester/censor, deltager du som ”føl” ved en svendeprøve.

Endvidere afholdes der seminarer, hvor nyheder på uddannelsesområdet og ændring af retningslinjer for skuemestrenes/censorernes arbejde m.m. bliver gennemgået.

Hvilken betaling får jeg?

Der udbetales dagshonorar for at deltage i svendeprøven. Udgifter til transport, ophold og forplejning dækkes ligeledes.

Vil du vide mere

Er du blevet interesseret og vil du gerne vide mere, er du velkommen til at rette henvendelse til HORESTAs uddannelseschef Marianne Kragh: kragh@horesta.dk.

 

For yderligere information kontakt:

Marianne Kragh

Uddannelseschef, 
Politisk afdeling
Tlf.: +45 35 24 80 80kragh@horesta.dk

Kommentarer