Horesta

 

Nyheder

Politisk flertal til kamp mod illegalt arbejde

Branchenyt02. jun 2017

I foråret satte TV2 fokus på illegal arbejdskraft og sort arbejde. Nu har et politisk flertal vedtaget et forslag, som skal forstærke myndighedernes indsats på tværs af Arbejdstilsynet, SKAT og Politiet.

For at sikre ordnede vilkår på det danske arbejdsmarked skal samarbejdet mellem parterne nemlig opprioriteres. I forbindelse med den skærpede indsats skal muligheden for yderligere stramninger på området også afdækkes.

”Samarbejdet på tværs af de offentlige myndigheder har vi længe kaldt efter. TV2s programserie viste helt tydeligt, hvordan virksomheder, der handler i god tro, bliver fanget i administrative fælder og regler, som de ikke har haft nogen mulighed for at imødekomme. Og så er det vigtigt, at fokus nu bliver rettet på de virksomheder, der bevidst og med økonomisk vinding for øje ansætter illegal arbejdskraft. Der skal slås hårdt ned på de brodne kar, som bevidst handler ulovligt og konkurrerer på ulige vilkår med de professionelle virksomheder,” siger Kirsten Munch, politisk direktør i HORESTA.

Hun tilføjer, at HORESTA bakker op om en model, hvor virksomheder, som handler i ond tro, straffes. Hun mener dog ikke, at et generelt hvervgiveransvar er vejen at gå, da det er myndighedernes ansvar at udføre kontrolarbejdet, lyder det fra den politiske direktør i HORESTA.

 

Kommentarer