Horesta

 

Nyheder

Reglerne for udenlandsk arbejdskraft strammes

Branchenyt16. jun 2017

Når en virksomhed skal rekruttere udenlandsk arbejdskraft udenfor EU/EØS, kræver det, at medarbejderen har en gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Tilladelse kan blandt andet opnås gennem den såkaldte ’beløbsordning’.

Beløbsordningen skal sikre let adgang til det danske arbejdsmarked for de udlændinge, som får en høj løn. Ordningen stiller således ikke særlige krav til hverken uddannelse, erhvervsområde eller stillingens karakter. Aktuelt kræves det, at man har en lønindtægt på minimum 408.800 kr., for at man kan blive omfattet af ordningen, men måden hvorpå dette beløb opgøres bliver nu ændret.

Hvor 50 pct. af dette beløb tidligere har kunnet udgøres af for eksempel fri bil, diæter, kost og logi m.v., så er det fra 1. juli et krav, at hele beløbet skal bestå at likvide midler. Det betyder, at hele beløbet skal udgøres af grundløn, indbetalinger til arbejdsmarkedspension og udbetalte feriepenge.

Det er en regelændring, som man skal være særligt opmærksom på som arbejdsgiver, fortæller advokat i HORESTA Jesper L. Hollegaard:

”Der er stor mangel på arbejdskraft i branchen, og beløbsordningen giver virksomhederne muligheden for at hente kvalificeret arbejdskraft til landet. Fremover skal man dog være opmærksom på ændringen i opgørelsen af beløbsgrænsen, og beløbet skal fremover indbetales på en dansk bankkonto med mindre, der er tale om en forlængelse af en eksisterende tilladelse i henhold til beløbsordningen. Lønnen kan altså ikke længere udbetales til medarbejderens hjemland”, fortæller Jesper L. Hollegaard.

Ændringen gælder også for ansøgninger om opholdstilladelse gennem ”Fast-track ordningen”.

Husk at HORESTA-medlemmer altid kan få rådgivning om ansættelser af udenlandsk arbejdskraft ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

HORESTA vil i den nærmeste fremtid have fokus på opholds- og arbejdstilladelser. Vi starter med denne nyhed om Beløbsordningen, hvor reglerne strammes med virkning fra den 1. juli i år.  

 

For yderligere information kontakt:

Jesper L. Hollegaard

Advokat, 
Juridisk afdeling
Tlf. +45 35 24 80 80jlh@horesta.dk

Kommentarer