Horesta

 

Udenlandsk arbejdskraft

Særlige regler om medarbejdere med bopæl i Sverige

Tilbage til udenlandsk arbejdskraft.

Medarbejdere med bopæl i Sverige, der arbejder i Danmark, er som udgangspunkt omfattet af de danske socialsikringsregler, idet disse følger arbejdsgiverlandet. Det betyder blandt andet, at danske love om sygedagpenge og barsel som udgangspunkt finder anvendelse.

Bibeskæftigelse i Sverige
Det er vigtigt at være opmærksom på, at såfremt en medarbejder, der er bosat i Sverige, påtager sig bibeskæftigelse i Sverige samtidig med ansættelse i en virksomhed i Danmark, vil ansættelsen i Danmark være omfattet af svensk socialsikring.

Dette betyder, at den danske virksomhed vil blive pålagt at betale cirka 28 pct. af medarbejderens løn i socialsikring til de svenske myndigheder.

Aftale om, at medarbejderen hæfter
Arbejdsgiver og medarbejderen kan imidlertid aftale, at medarbejderen selv hæfter for eventuelle bidrag til udenlandske myndigheder. Denne aftale kan med fordel indskrives i ansættelseskontrakten. Såfremt medarbejderen afholder udgifter til social sikring i udlandet, kan medarbejderen opnå fradrag herfor i den danske skattepligtige indkomst.

Virksomheden skal være opmærksom på, at en aftale om, at medarbejderen selv hæfter for social sikring, alene flytter udgiften over på medarbejderen. Virksomheden vil i denne situation skulle administrere efter svenske regler.

Dispensation
Mellem Danmark og Sverige er der indgået en særlig Øresundsaftale, hvorefter der i visse tilfælde kan gives dispensation, således at man forbliver på dansk socialsikring.

Der er mulighed for dispensationsmulig ved:
• Hjemmearbejdsplads, hvor den overvejende del af arbejdet udføres i Danmark dvs. over 50 %.
• Særlige tillidserhverv, eks. offentlige hverv, bestyrelsesposter i foreninger mv.

Ansøgning om dispensation
Medarbejderen skal underskrive en blanket (E 101) som sammen med en fælles dansk-svensk erklæring om distancearbejde sendes til Den Sociale Sikringsstyrelse. Denne erklæring er gældende i 3 år. Der eksisterer dog mulighed for forlængelse. Læs mere på den sociale sikringsstyrelses hjemmeside.

Det er vigtigt at søge om dispensation, inden arbejdet i Sverige påbegyndes, idet manglende dispensation medfører, at den danske arbejdsgiver kan pålægges at betale socialsikringsbidrag til de svenske myndigheder.

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >