Horesta

 

Udenlandsk arbejdskraft

Opholds- og arbejdstilladelse

Tilbage til Udenlandsk arbejdskraft.

Nordiske statsborgere
• Fri indrejse
• Intet krav om arbejdstilladelse
• Intet krav om opholdstilladelse
• Ved ophold over seks måneder skal personen registreres i folkeregistret.

Nordiske statsborgere kan frit rejse ind og opholde sig i Danmark. De skal hverken have opholdstilladelse eller arbejdstilladelse og kan derfor påbegynde arbejde for en dansk arbejdsgiver med det samme. Personen skal blot registrere sig i folkeregistret ved ophold over seks måneder. I praksis bør dette ske langt tidligere, da personen først ved registrering i folkeregistret får et dansk cpr-nummer.

EU- og EØS-borgere
• Frit ophold i op til tre måneder uanset formål
• Frit ophold i op til seks måneder hvis arbejdssøgende
• Ved ophold udover tre/seks måneder skal der søges registreringsbevis hos statsforvaltningen.

Statsborgere fra EU- og EØS-lande kan frit rejse ind og opholde sig i Danmark i op til tre måneder. Hvis personen er arbejdssøgende, er det endvidere tilladt at opholde sig i Danmark i op til seks måneder uden at blive registreret hos statsforvaltningen. Statsborgerne fra EU- og EØS-lande har fri adgang til at påtage sig arbejde.

Statsborgere fra 3. lande
• Indrejse i Danmark kræver som udgangspunkt visum, medmindre den pågældende nationalitet er visumfritaget.
• Ophold ud over tre måneder kræver opholdstilladelse
• Flere muligheder for hurtigere at opnå opholds- og arbejdstilladelse.

Statsborgere fra de øvrige lande skal ansøge om opholds- og arbejdstilladelse gennem Udlændingeservice. For at lette adgangskravene for særligt kvalificeret arbejdskraft er der indført en række ordninger, som giver mulighed for at opnå opholds- og arbejdstilladelse hurtigere og mere effektivt.

Sanktioner ved manglende arbejdstilladelse
Både virksomheder og arbejdstagere, der arbejder uden fornøden arbejdstilladelse, kan få en bøde.

Bødeniveauet er for arbejdstageren fastsat til 1.000 kr. for den første måneds arbejde stigende med 500 kr. pr. måned. For virksomheden er bødeniveauet 10.000 kr. pr. ulovligt beskæftiget medarbejder pr. påbegyndt måned. Ved skærpede forhold kan bødeniveauet stige til 20.000 kr. pr. påbegyndt måned.

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >