Horesta

 

Overenskomst 2017-2020

Overenskomst 2017-2020

Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service

I det følgende kan læses overenskomster gældende for medlemmer af HORESTA Arbejdsgiver. Overenskomsterne vil desuden foreligge i trykte versioner primo juli og vil da kunne købes i vores netbutik.

Overenskomsterne er gældende i perioden:
1. marts 2017 - 1. marts 2020. 

Download de nye overenskomster i pdf

Endelig satsregulering til hovedoverenskomst 2017-2020.

Vedtaget ved afstemning om mæglingsforslaget den 20. april 2017.

Endelig satsregulering til hovedoverenskomsten 2017-2020 kan downloades i PDF-format i listen herunder:


Følgende stigninger fremgår af mæglingsforslaget:

Minimallønsatsen: Med virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2017, 1. marts 2018 og 1. marts 2019 indgår, forhøjes lønsatsen som følger:

 • Pr. 1. marts 2017 med kr. 2,00 pr. time for voksne lønmodtagere og med kr. 1,15 pr. time for lønmodtagere under 18 år.
 • Pr. 1. marts 2018 med kr. 2,00 pr. time for voksne lønmodtagere og med kr. 1,15 pr. time for lønmodtagere under 18 år.
 • Pr. 1. marts 2019 med kr. 2,00 pr. time for voksne lønmodtagere og med kr. 1,15 pr. time for lønmodtagere under 18 år.

Garantilønnen forhøjes med kr. 2,50 på hver af samme tidspunkter.

Elevoverenskomsten: Lønsatsen forhøjes fra og med det 1. læreår og fremover med følgende:

 • 1,70 % pr. 1. marts 2017
 • 1,70 % pr. 1. marts 2018
 • 1,70 % pr. 1. marts 2019

Genetillæg/Forskudttidstillæg m.m.:

Med virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2017, 1. marts 2018 og 1. marts 2019 indgår, forhøjes genesatser som følger:

 • Pr. 1. marts 2017 med 1,6 %
 • Pr. 1. marts 2018 med 1,6 %
 • Pr. 1. marts 2019 med 1,6 %

Særligt løntillæg: Bidraget forhøjes som følger:

 • Pr. 1. marts 2017: 0,7 pct. point.
 • Pr. 1. marts 2018: 0,7 pct. point.
 • Pr. 1. marts 2019: 0,6 pct. point.

Forældreorlov:
 • Maksimumsbeløb på kr. 140 udgår, dvs. at der for forældreorlov, der træder i kraft 1/7 2017 eller senere, skal betales fuld løn.
 • Der indføres nye regler for børns sygdom og hospitalsindlæggelse, ligesom der indføres 2 nye børneomsorgsdage.
 • Ligeledes indføres seniorordning og der sker forhøjelse af satser for tillidsrepræsentantvederlag.

Opdateret 20. april 2017

 

For yderligere information kontakt:

Lotte Moestrup

Chefsekretær,
Juridisk afdeling
Tlf. +45 35 24 80 80lmo@horesta.dk

medarbejder_HORESTA
login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >