Horesta

 

Opsigelse

Ferie i opsigelsesperioden

Tilbage til opsigelse.

Spørgsmålet om afholdelse af ferie bør afklares i forbindelse med afskedigelser. Arbejdsgiveren kan pålægge medarbejderen at afvikle mest mulig ferie i opsigelsesperioden, blot varslingsreglerne er overholdt.

Hvis opsigelsesperioden løber hen over den 1. maj, er det muligt at varsle ferie, der vedrører to ferieår.

Restferie (2 uger)
Allerede varslet restferie afholdes som planlagt i opsigelsesperioden. Hvis restferien ikke i forvejen er planlagt i opsigelsesperioden, kan tidspunktet aftales med medarbejderen, eller det kan varsles af arbejdsgiveren med 1 måneds varsel.

Hovedferie (3 uger)
Hovedferien kan kun holdes i opsigelsesperioden, hvis

• medarbejderen samtykker i afholdelsen, eller
• opsigelsesvarslet er længere end 3 måneder, eller
• opsigelsesvarslet forlænges med antallet af feriedage. Derfor kan det være en fordel at afgive en opsigelse i starten af en måned, så der er plads til både varslet og hovedferien i opsigelsesperioden.

Hvis opsigelsesvarslet er længere end 3 måneder, kan ferien varsles på sædvanlig vis med 3 måneders varsel, og tidligere varslet eller aftalt ferie afholdes som planlagt i opsigelsesperioden.

Feriefridage
Vær opmærksom på, at medarbejderen kan have feriefridage, som kan varsles efter de regler, som findes i den enkelte overenskomst eller ansættelseskontrakt. I de fleste overenskomster vil afholdelse af feriefridage skulle varsles efter ferielovens regler om restferie.

Fritstilling/suspension
Ved fritstilling anses mest mulig ferie automatisk som afholdt under overholdelse af ferielovens varslingsregler. Det anbefales, at feriefridage varsles.

Derimod anses ferie ikke for automatisk afholdt under suspension, og ferie skal derfor aftales eller varsles på sædvanlig vis.

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >