Horesta

 

Kontrolforanstaltninger

Visitation og taskekontrol

Tilbage til kontrolforanstaltninger.

Det driftsmæssige formål med indførelse af visitation og/eller taskekontrol kan for eksempel være at opklare og forhindre tyveri.

Visitationen skal ske på en måde, der ikke er krænkende for medarbejderne. Samtlige medarbejdere, uanset stilling, bør være underlagt den pågældende kontrolforanstaltning. Selve udvælgelsen af medarbejdere til visitation må ske vilkårligt.

Gennemførelsen af visitationen må foretages på en sådan måde, at medarbejderen ikke har grund til at føle sin blufærdighed eller personlige ære krænket. Ved en begrundet mistanke om tyveri kan vilkårlighedskravet fraviges.

Visitation foretages typisk efter arbejdstids ophør. Som udgangspunkt vil visitation ikke påføre medarbejderen tab eller nævneværdig ulempe, hvis denne foretages uden unødig ophold.

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >