Horesta

 

Klausuler under ansættelsen

Konkurrenceklausuler

En konkurrence klausul er en aftale mellem en medarbejder og dennes arbejdsgiver, hvor medarbejderen påtager sig ikke at tage ansættelse hos en konkurrent, etablere konkurrerende virksomhed eller på anden måde bistå en konkurrent i en periode efter medarbejderens fratræden.Ved fratræden forstås den dag, hvor opsigelsesperioden udløber, uanset om funktionæren fritstilles på et tidligere tidspunkt.Aftalelovens § 36

Konkurrenceklausulen kan og bør afgrænses til de behov, man har som virksomhed. En konkurrenceklausul kan således fx begrænses til bestemte navngivne konkurrenter, eller til et bestemt geografisk område. Hvis klausulen bliver anset for at være urimelig fordi den fx dækker et urimelig stort geografisk område, kan klausulen tilsidesættes helt eller delvist af domstolene efter aftalelovens § 36.Aftalelovens § 38

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en konkurrenceklausul bliver uvirksom, hvis virksomheden opsiger medarbejderen pga. virksomhedens forhold, fx stillingsnedlæggelse eller omstrukturering. En konkurrenceklausul bliver også uvirksom, hvis medarbejderen i øvrigt ikke selv har givet en saglig grund til opsigelsen. Klausulen gælder derfor kort sagt kun i de situationer, hvor det er medarbejderen selv der siger op, hvor virksomheden siger medarbejderen op efter, at medarbejderen har fået advarsler forud for opsigelsen, eller hvis medarbejderen misligholder ansættelsesforholdet og berettiget bortvises. Konkurrenceklausulen er også uvirksom, hvis medarbejderen opsiger eller ophæver ansættelsesforholdet pga. virksomhedens misligholdelse, altså fx pga. manglende eller forsinket lønudbetaling. Disse regler gælder for alle medarbejdere efter aftalelovens § 38.Aftalelovens § 38 fastslår endvidere, at en konkurrenceklausul kan indskrænkes eller tilsidesættes:• Hvis den af hensyn til tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet for at værne imod konkurrence.

• Hvis den på urimelig måde indskrænker funktionærens adgang til erhverv.Udover disse regler, er konkurrenceklausuler særligt reguleret i funktionærloven, mens der for ikke-funktionærer er videre rammer. Læs mere om reglerne for funktionærer her, samt hvad du skal være opmærksom på i forhold til ikke-funktionærer her.Kontakt HORESTA, hvis du overvejer at indgå konkurrenceklausuler for dine medarbejdere.

Januar 2016

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >